Conferința Internaționă a Studenților de la Asistență socială

Publicat in Noutăți

A VI-a Conferință Internațională a Studenților: „Cercetare Psihosocială și Intervenție în Societatea Contemporană – Participarea Tinerilor”

Asociația studenților de la Asistență Socială (ASAS) și Departamentul de Asistență Socială al Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca te invită să participi la cea de-a 6-a ediție a Conferinței Internaționale a Studenților „Cercetare Psihosocială și Intervenție în Societatea Contemporană – Participarea Tinerilor”. Conferința este o inițiativă care are ca scop sprijinirea studenților în desfășurarea și prezentarea proiectelor de cercetare din domeniul psiho-social. Conferința oferă, de asemenea, oportunitatea de a te întâlni și de a interacționa cu profesioniști din domeniul Asistenței Sociale și din alte domenii conexe, precum și cu alți colegi de la universitățile românești și internaționale.

 

Informații privind conferința

Conferința va avea loc în perioada 17-18 mai 2018 la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Cluj-Napoca (B-dul 21 decembrie 1989, nr. 128). Lucrările vor fi prezentate în limba română sau engleză, în funcție de secțiunile conferinței. Lucrările incluse în programul final vor fi selectate de un comitet științific în funcție de nivelul de studiu: licență și master. Cele mai bune lucrări vor fi premiate.

Nu se percepe taxă de înregistrare. Participanții își vor acoperi costurile de transport și de cazare. Conferința este subvenționată din fonduri MEN, in limita a 120 de locuri, astfel: 30 RON pentru transport și 25 RON / noapte / persoană pentru cazare, pe baza furnizării documentelor justificative (bilete, facturi). Pentru cazare, în limita locurilor disponibile, în căminele studențești subvenția acoperă integral cheltuielile de cazare. Masa de prânz va fi oferită, în regim de catering, de către organizatori. Informații suplimentare privind rambursarea vor fi furnizate la stabilirea programului final.

Informații privind depunerea rezumatelor/abstractelor

Conferința se adresează în primul rând studenților din domeniul asistenței sociale, dar sunt invitați să participe cu lucrări și cei de la alte specializări din domeniul științelor sociale. Cei interesați să participe sunt rugați să trimită un singur document în format Word (.doc sau .docx) conținând titlul lucrării, autorul(-ii), afilierea, adresa de e-mail, un abstract de cel mult 500 de cuvinte și 3-5 cuvinte cheie în engleză și română. Documentul va fi numit utilizând numele și prenumele autorului și titlul lucrării (ex.: Kai Smith „LGBT tolerance around the world”) și va fi trimis în format electronic la adresa asasubbcluj@gmail.com. Lucrările pot avea unul sau mai mulți autori. Termenul limită pentru trimiterea abstractelor este 30 aprilie 2018.

Structura recomandată a rezumatului/abstract-ului este:

  • subiectul/problema științifică abordată
  • scopul
  • metodele de cercetare (și procesul de intervenție, dacă este cazul)
  • rezultate
  • concluzii și recomandări

Programul conferinței, secțiunile și alte detalii administrative vor fi furnizate pe site-ul facultății după terminarea procesului de selecție.

 

Date importante

Trimiterea rezumatului/abstract-ului: 1-30 aprilie 2018

Evaluarea și comunicarea rezultatelor: 1-11 mai 2018

Programul final: 14 mai 2018

Derularea conferinței: 17-18 mai 2018

 

Comitetul de organizare

Conf. dr. Cristina Baciu, Director departament Asistență Socială, e-mail:

cribac2011@gmail.com

Prof. dr. Maria Roth, e-mail: roth.mari@ymail.com

Conf. dr. Mihai Iovu, e-mail: iovu_mbogdan@yahoo.com

Mihai Măriuţa, secretar general ASAS, e-mail: mihai.mariuta15@gmail.com