Resurse Umane

Resursele umane sunt un program interdisciplinar de formare teoretică, metodologică și aplicativă în metode cantitative și calitative de cercetare socială de teren, analiza datelor economice și sociale, evaluare organizațională, strategii și metode de selecție și recrutare a personalului, dezvoltare organizațională, mediere și negociere a relațiilor de muncă. Pe piața muncii vei putea utiliza cunoștințele și abilitățile dobândite în aplicații practice de analiză, planificare, administrare și evaluare a proceselor organizaționale, precum și a procedurilor și standardelor de lucru în domeniul resurselor umane și al relațiilor de muncă.