Sociologie

Societatea influențează alegerile și comportamentele umane, iar acțiunea fiecărui persoane poate să aibă efecte asupra modului în care funcționeaza societatea. Aceste tipuri de cunoștiințe sunt foarte valoroase în domenii precum: dezvoltare comunitară, managementul cultural, educație și formare continuă, administrație publică, formularea de politici sociale, comunicare și relații publice, cercetare socială și demografică.

 

Nivel licență

Anul 1> Semestrul 1

Anul 1> Semestrul 2

Anul 2> Semestrul 3

 • Teorii sociale clasice
 • Psihologie socială
 • Metode cantitative avansate
 • Metode calitative de cercetare
 • Comunicare ştiinţifică în lb. română
 • Doua cursuri opționale de specialitate

Anul 2> Semestrul 4

 • Teorii sociale contemporane
 • Socioantropologia familiei
 • Structură socială
 • Socioantropologia comunităţilor rurale
 • Practică profesională
 • Trei cursuri opționale de specialitate

Anul 3> Semestrul 5

 • Socioantropologia comunităţilor urbane
 • Demografie şi socioantropologia populaţiei
 • Istoria sociologiei
 • Paradigme ale sociologiei
 • Practică profesională
 • Doua cursuri opționale de specialitate

Anul 3> Semestrul 6

 • Sociologia opiniei publice
 • Socioantropologia comunicării de masă
 • Antropologie economică
 • Laborator de antropologie aplicată (în vederea pregătirii licenţei)
 • Doua cursuri opționale de specialitate

Nivel master

 • Cercetare sociologică avansată
 • Comunicare, societate și mass media