Acte necesare la înscriere

Publicat in Susţinere disertaţie masterat

Dosarele de înscriere la examenul de disertaţie trebuie să conţină:

Acte necesare:

     –    cerere tip inscriere

–         copie xerox după certificatul de naștere

–         copie xerox după diploma de licență

–         2 poze pe hârtie poroasă (numai pentru promoțiile mai vechi de 2016)

–         copie xerox după cartea de identitate (buletin)

–         copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

–         Lucrarea de disertație, un exemplar tipărit și unul pe CD (lucrarea va cuprinde și declarația absolventului și acordul îndrumătorului)

Absolvenții cu diplomă de licență eliberată de altă universitate decât UBB:

–         diploma de bacalaureat și foaia matricolă (copie xerox)

–         diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul de diplomă (copie xerox)

Condiții necesare înscrierii:

·        situatie incheiată la învățătură (120 credite/2ani)

·        existența certificatului de competenta lingvistică

·        chitanța plății taxei pentru disertație pentru absolvenții care au terminat în urmă cu cel puțin 3 ani