Admitere în Colegiul Studențesc de Performanţă Academică al UBB – sesiunea august-septembrie 2018

Publicat in Anunțuri, Colegiul Studenţesc de Performanță Academică

Înscrierea are loc în perioada august-septembrie, dupǎ sesiunea de examene restanțe şi măriri de notǎ, iar admiterea în luna septembrie, prin concurs, pe baza unui calendar stabilit de Biroul de Conducere al CSPA, cu avizul Consiliului de Administraţie al UBB. Înscrierea se face online, dosarele de admitere se trimit în format electronic, scanate, la adresa de e-mail teofana.nicoara@ubbcluj.ro, conform calendarului admiterii.

Componența dosarului de admitere în cadrul CSPA este stabilită de Comisia de Admitere CSPA conform regulamentului și statutului. Acesta va conţine:

a. formular de înscriere
b. adeverinţă din partea facultăţii, din care să reiasă media generală pe ultimele două semestre încheiate;
c. CV în varianta Europass
d. planul de activitate științifică, profesională și socială (voluntariat) pentru anul academic următor;
e. adeverință sau orice act care dovedește activitatea științifică, profesională sau activitatea de voluntariat sau alte activități sociale în interesul comunității academice;
f. recomandare din partea unui cadru didactic universitar, de regulǎ tutorele proiectului cu care studentul se înscrie la admitere.

Instrucţiuni admitere

Calendarul admiterii

Formular de înscriere

Evaluarea dosarelor