Anunţ – sesiunea de lichidare din perioada 18 – 23 iunie 2019

Publicat in Anunțuri, rest

În sesiunea de lichidare (aprobată de Consiliul Facultății în data de 13.03.2018),  din perioada 18 – 23 iunie 2019, au dreptul de a se înscrie studenţii din anii terminali care au examene restante din semestrele 1, 3  şi 5, respectiv  examene nepromovate după sesiunea mai – iunie 2019 din semestrele 2, 4 şi 6.  Numărul creditelor însumate este maxim 20.

Pentru desfăşurarea sesiunii de lichidare se vor respecta următoarele:

  • studenţii vor depune la secretariat o cerere;
  • pe cerere secretariatul confirmă dreptul studentului de a susţine examene în sesiunea de lichidare şi semnează;
  • cererea se supune aprobării Decanatului FSAS;
  • o copie a cererii aprobate şi ştampilate se pune la dispoziţia studentului pentru a preda la casierie, în vederea achitării taxei de examen în cuantum de 1/2 din cel al disciplinei respective;
  • studentul depune la secretariat copia chitanţei care atestă plata examenului.

 

Perioada de plată pentru sesiunea de lichidare este 18 – 21 iunie.