Anunţ studenţi – taxe restante

Publicat in Anunțuri

Studenţii anilor I, II şi III – nivel licenţă şi anilor I şi II – nivel master vor achita:

  • taxa de şcolarizare aferentă semestrului I, până la data de 5 decembrie 2018;
  • taxele pentru examenele restante aferente semestrelor impare, până la data de 18 ianuarie 2019 (pentru învăţământ la distanţă 19 ianuarie între orele 9,30 – 12,30, cam. 2).

în caz contrar nu vor fi cuprinşi în cataloage; se pot achita numai examenele restante înscrise în contractele de studii depuse la secretariat; taxele pentru examenele restante (aferente semestrelor impare) se pot achita numai după achitarea ratelor I şi II din taxa de şcolarizare;

După achitarea examenelor restante, studenţii vor depune copiile chitanţelor la secretariat.

Cuantumul taxei aferent unei discipline restante se va calcula la numărul de credite al disciplinei din planul de învăţământ al promoţiei la care este aliniat studentul, în conformitate cu prevederile art. 24 din Regulamentul ECTS (1 credit = 41,66RON).