Anunţ – testare limba spaniolă

Publicat in Anunțuri

  

Ca urmare a Adresei privind organizarea testului de competenţă lingvistică nr. 413 din 12.01.2018, dorim să vă comunicăm faptul că sesiunea suplimentară de testare a competenței lingvistice, programată pentru luna martie 2019, se adresează studenților înmatriculați înainte de anul universitar 2012-2013 și care se află în prelungire de studii sau (din variate motive) nu au beneficiat de cele două testări gratuite. Această sesiune nu se adresează studenților aflați în parcurs normal.

Pentru studenţii facultăților arondate Departamentului de Limbi Străine Specializate, testarea competenţei lingvistice pentru limba spaniolă va avea loc în data de 22.03.2019, ora 12, str. Horea nr. 7, Facultatea de Business, sala 10.