Anunțuri

Publicat in Şcoala doctorală de Sociologie

Evenimente organizate în cadrul Şcolii Doctorale, conferințe, burse

  • participare workshop organizat în cadrul conferinței International Society of Child Indicators (ISCI) de la Tartu, 26 august 2019, destinat doctoranzilor și tinerilor cercetători interesați de cercetări cu copii