Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

DescriereCariereObiectiveDiscipline de studiuCondiţii de admitereContact

Masteratul este unul profesional şi interdisciplinar şi se adresează în principal, absolvenţilor de asistenţă socială, psihologie, sociologie și drept. Programul este astfel conceput încât să asigure o pregătire teoretico-metodologică aprofundată şi susţinută prin stagii de practică supervizată în cadrul a două module de specializare: Abordări şi intervenţii restaurativ-reabilitative şi Mediere.
Prin oferta educaţională se asigură formarea şi  dezvoltarea competenţelor profesionale în acord cu standardele ocupaţionale din următoarele domenii: asistenţa socială a persoanelor adulte private de libertate, asistenţa socială a minorilor privaţi de libertate, asistenţa socială a familiilor persoanelor sancţionate penal,  asistenţa socială a ex-deţinuţilor, probaţiune (supravegherea si asistarea psihosocială a persoanelor care au săvârşit infracţiuni şi au fost sancţionaţi penal cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în comunitate); asistenţa şi consilierea victimelor infracţiunilor, mediere (medierea în familie şi medierea victimă- infractor), consultanţă pentru design-ul şi implementarea programelor de cercetare şi intervenţie socială pentru reducerea riscului de recidivă, creşterea siguranţei sociale şi asistarea  psiho-socială a infractorilor, victimelor, şi/sau familiilor acestora.

Asistent social în sistemul penitenciar, Consilier de probațiune, Inspector de probațiune, Mediator, Specialist in asistență socială și consiliere, Cercetător în asistenţa socială, Asistent de cercetare în asistenţa socială, Specialiști în domeniul juridic și social, Art terapeut, Specialist în angajare asistată.

 

SEMESTRUL 1

Drept penal procesual
Metode cantitative avansate de prelucrare a datelor
Opțional de specialitate 1
Opțional de specialitate 2
Practică supervizată I

SEMESTRUL 2

Comunicare și mediere
Teoria și analiza conflictelor-perspectiva medierii
Medierea-teorii și practici
Opțional de specialitate
Practică supervizată II

SEMESTRUL 3

Probațiune-asistență și consiliere (în lb. engleză)
Opțional de specialitate 3
Opțional de specialitate 4
Practică supervizată III

SEMESTRUL 4

Modele de bună practică, art-terapie și comunități terapeutice
Tutoriat de cercetare pentru lucrarea de disertație
Ordine socială și ordine spațială (în lb. engleză)
Opțional din oferta UBB

Pe parcursul  celor 4 semestre se aleg în total 4 discipline opţionale generale și de specialitate şi 1 disciplină din oferta UBB. Acestea pot fi selectate dintre cele nominalizate în planul de învățământ.

Admiterea studenţilor – Criterii de selecţie:

  • Media generală la examenul de licenţă – 60% din nota finală
  • Proiect de cercetare sau sinteza lucrării de licență şi Scrisoare de motivație – 40% din nota finală

Înscrierea candidaţilor între: 11-17 iulie 2018
Anunţarea rezultatelor concursului 20 iulie 2018

Persoană de contact: conf. univ. dr. Sorina Poledna
Director/responsabil al programului de masterat