Calendarul admiterii şi actele necesare la înscriere 2018

Publicat in rest

Înscrierea la sesiunea din iulie 2018

 

 • Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii va fi în perioada 11 – 17 iulie 2018, luni-vineri între orele 9,00 – 15,00, sâmbătă de la 9,00 – 12,00.
 • Evaluarea proiectelor/dosarelor se va desfăşura în perioada  18 – 19 iulie 2018.
 • Rezultatele se anunţă în data de 20 iulie 2018 la sediul facultăţii şi pe pagina web.
 • Confirmarea locului se face personal prin completarea unei declaraţii la sediul facultăţii între 20 – 25 iulie 2018, orele 9,00 – 14,00. Cei admişi la taxă vor face dovada plăţii primei rate de şcolarizare.

Dacă rămân locuri neocupate, se organizează un nou concurs de admitere în luna septembrie 2018.

 • Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii va fi în perioada 10 – 15 septembrie 2018, luni – vineri între orele 9,00 – 15,00, sâmbătă de la 9,00 – 12,00.
 • Evaluarea proiectelor/dosarelor 17 septembrie 2018.
 • Rezultatele se anunţă în data de 18 septembrie.
 • Confirmarea locului se face personal prin completarea unei declaraţii la sediul facultăţii în perioada 18 – 19 septembrie 2018. Cei admişi la taxă vor face dovada plăţii primei rate de şcolarizare.

Acte necesare:

 • Diploma de bacalaureat (pentru loc bugetat în original  iar pentru loc cu taxă copie xerox);
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru absolvenţii de dinainte de 2017 (pentru loc bugetat în original, iar pentru loc cu taxă copie xerox); pentru absolvenţii 2018 numai adeverinţă de licenţă (în original pentru loc bugetat sau copie xerox pentru loc cu taxă);
 • Certificat de competenţă lingvistică – în copie xerox;
 • Certificatul de naştere (în copie xerox);
 • Carte de identitate – copie xerox;
 • Adeverinţă medicală tip (în original) cu menţiunea apt pentru facultate;
 • Două fotografii color tip Buletin de identitate;
 • Proiectul de cercetare sau sinteza lucrării de licenţă, sub formă tipărită şi în format electronic pe CD (max. 15 pagini) – NUMAI pentru Domeniul Sociologie;
 • CV şi Scrisoare de motivaţie, sub formă tipărită şi în format electronic pe CD (1-3 pagini);
 • Chitanţa cu taxa de admitere (150 RON, plătită la cam.2 – parter sau la poştă).