REZULTATE ADMITERE DOCTORAT SOCIOLOGIE    13.09.2019Read more Rezultate admitere doctorat 2019 ›
Sesiunea iulie   Linia română   Analiza datelor complexe Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probațiune şi mediere Asistenţă Socială şi Economie Socială Asistenţă Socială şi Economie Socială – IFR Cercetare…
Linia română Linia maghiară Asistenţă Socială Asistenţă Socială PH Asistenţă Socială Rromi Asistenţă Socială Rural Asistenţă Socială Etnici Antropologie Resurse Umane Resurse Umane Rural Sociologie Sociologie Etnici Asistenţă Socială Antropologie…
Sesiunea iulie   Linia română   Analiza datelor complexe Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probațiune şi mediere Asistenţă Socială şi Economie Socială Asistenţă Socială şi Economie Socială – IFR Cercetare…
Linia română Linia maghiară Asistenţă Socială Asistenţă Socială PH Asistenţă Socială Rromi Asistenţă Socială Rural Asistenţă Socială Etnici Antropologie Resurse Umane Resurse Umane Rural Sociologie Sociologie Etnici Asistenţă Socială Antropologie…
Distribuţia locurilor pe conducători de doctorat - admitere la doctorat pentru anul universitar 2019-2020Read more Locuri disponibile 2019 ›
Înscrierea efectivă prin completarea formularului de înscriere, depunerea acestuia la sediile facultăților și parcurgerea celorlalți paşi anuntați în programele de admitere ale UBB, rămân obligatorii. Pentru a vă înregistra on-line…
Candidații se vor înscrie la concursul de admitere depunând un dosar la secretariatul Școlii Doctorale de Sociologie (B-dul 21 decembrie 1989 nr. 128, etaj 2) conținând următoarele documente. Înscrierea la…
Perioada de înscriere: 2-6 septembrie 2019 la sediul Facultății de Sociologie și Asistență Socială Desfăşurarea probelor: 13 septembrie 2019 ora 10:00 sala 317 proba scrisă 13 septembrie 2019 ora 15:00…
Înscrierea la sesiunea din iulie 2019   Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii va fi în perioada 16 – 20 iulie 2019, marţi – vineri între orele 9,00 – 15,00, sâmbătă…
Numărul locurilor propuse pentru admiterea din iulie 2019 .....Read more Locuri propuse 2019 ›
Este obligatorie deţinerea unui certificat de competenţă lingvistică.   Criterii de admitere – domeniul Sociologie: Media de licenţă (60%) Proiect de cercetare (teme de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale/resurse umane)…
Numărul locurilor propuse pentru admiterea din iulie 2019 .....Read more Locuri disponibile 2019 ›
Înscrierea la sesiunea din iulie 2019 Înregistrarea cererilor de înscriere se poate face prin poştă în perioada de 01.03.2019 – 04.07.2019. Pentru înscrierea prin poştă se vor completa următoarele documente:…
Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică se acordă studenţilor care au o activitate universitară foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare ştiinţifică. Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică…
Sesiunea iulie   Linia română   Analiza datelor complexe Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probațiune şi mediere Cercetare sociologică avansată Comunicare, societate și mass-media ETNICI – Managementul serviciilor sociale (în…
Sesiunea iulie Folosiţi numărul de legitimaţie de pe fişa de admitere pentru a afla rezultatul obţinut! Linia română Linia maghiară Asistenţă Socială Asistenţă Socială PH Asistenţă Socială Rromi Asistenţă Socială…
Înscrierea are loc în perioada august-septembrie, dupǎ sesiunea de examene restanțe şi măriri de notǎ, iar admiterea în luna septembrie, prin concurs, pe baza unui calendar stabilit de Biroul de…
Rezultate finale admitere licenţă - iulie 2018 .....Read more Rezultate finale admitere licenţă – iulie 2018 ›
Rezultate finale admitere master - iulie 2018 ....Read more Rezultate finale admitere master – iulie 2018 ›
Beneficiarii burselor acordate sunt studenţii UBB, cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, la învăţământul universitar nivel…