Distribuția locurilor pe conducători de doctorat la admiterea pentru anul universitar 2018-2019 .....Read more Locuri disponibile 2018 ›
Rezultate Erasmus+ 2018Read more Rezultatele selecției Erasmus+ 2018 – Licenţă ›
Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul…
Candidații se vor înscrie la concursul de admitere depunând un dosar la Institutul de Studii Doctorale (str. Universității 7-9, etaj 1) conținând următoarele documente. Înscrierea la concursul de admitere se…
Perioada de înscriere: 3 – 7 septembrie 2018, în cazul candidaților care sunt absolvenți de masterat cu disertația în septembrie 2018, perioada de înscrieri este până în 13 septembrie 2018…
Selecţia studenţilor – nivel licenţă va avea loc în data de 20 Aprilie 2018, ora 10,00 în Clădirea Mărăști.
Temele propuse de coordonatorii de doctorat acoperă fenomene sociale diverse, printr-o abordare atât teoretico-fundamentală, dar și aplicativ-intervențională ......Read more Coordonatori doctorate şi temele de interes ›
Cetăţeni din state membre ale UE, SEE şi CE sau cetăţeni români cu studiile efectuate în străinătate, nivel licenţă şi masterat echivalarea diplomei de studii prin intermediul Centrului Naţional de…
Informații legate de eligibilitate și procesul de selecție pentru candidații la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS+.Read more Admitere Erasmus+ ›
ERASMUS+ este programul Uniunii Europene care se adresează domeniilor educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020, având ca și obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională. Read…
Lista tuturor universităţilor partenere cu Facultatea de Sociologie și Asistență socială pentru mobilităţi de predare ale cadrelor didactice și pentru mobilități de formare pentru personalul facultării.Read more Universităţi partenere pentru…
Lista tuturor universităţilor partenere cu Facultatea de Sociologie și Asistență socială pentru mobilităţi de studiu studenţeşti.Read more Universităţi partenere pentru mobilităţi studenţeşti ›
Înscrierea la sesiunea din iulie 2018   Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii va fi în perioada 11 – 17 iulie 2018, luni-vineri între orele 9,00 – 15,00, sâmbătă de la…
Criterii de admitere – domeniul Sociologie: Media de licenţă (60%) Proiect de cercetare SAU sinteza lucrării de licenţă şi Scrisoare de motivaţie (40%) Criterii de admitere – domeniul Sociologie: linia…
Perioada de înscriere: 11-17  Iulie          
REGULAMENTUL DE ADMITERE – nivel masterat – La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea se organizează pe două domenii: Sociologie și Asistență socială. Este comună la specializările aferente unui…
Înscrierea la sesiunea din iulie 2018 Înregistrarea cererilor de înscriere se poate face prin poştă sau on-line în perioada de 01.03.2018 – 02.07.2018. Pentru înscrierea prin poştă se vor completa…
CRITERII DE SELECŢIE Pentru locurile subvenţionate de la bugetul de stat, cu taxă şi la învăţământul de la distanţă (locuri cu taxă) La facultatea noastră admiterea este comună, pentru toate…
Licenţă 2018 - antropologie, sociologie, resurse umane, asistenţă socială - liniile de studiu în limba română şi limba maghiară - perioada de înscriere 11 - 17 iulie 2018 ... Read…
Locuri disponibile pentru anul universitar 2018 - 2019 ...Read more Locuri disponibile ›
La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea se organizează pe 4 specializări din două domenii : Sociologie şi Asistenţă Socială. Pentru fiecare domeniu există două linii de studiu : română şi…