REZULTATE ADMITERE DOCTORAT SOCIOLOGIE    13.09.2019Read more Rezultate admitere doctorat 2019 ›
Distribuţia locurilor pe conducători de doctorat - admitere la doctorat pentru anul universitar 2019-2020Read more Locuri disponibile 2019 ›
Candidații se vor înscrie la concursul de admitere depunând un dosar la secretariatul Școlii Doctorale de Sociologie (B-dul 21 decembrie 1989 nr. 128, etaj 2) conținând următoarele documente. Înscrierea la…
Perioada de înscriere: 2-6 septembrie 2019 la sediul Facultății de Sociologie și Asistență Socială Desfăşurarea probelor: 13 septembrie 2019 ora 10:00 sala 317 proba scrisă 13 septembrie 2019 ora 15:00…
Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul…
Temele propuse de coordonatorii de doctorat acoperă fenomene sociale diverse, printr-o abordare atât teoretico-fundamentală, dar și aplicativ-intervențională ......Read more Coordonatori doctorate şi temele de interes ›