Selecţia studenţilor - nivel LICENŢĂ, MASTER ŞI DOCTORAT va avea loc în data de 19 Octombrie 2018, ora 11,00 în Clădirea Mărăști ....Read more Selecţie Erasmus+ 2018 – 2019 ›
Lista unităţilor partenere pentru mobilitate Erasmus+ .....Read more Universităţi partenere pentru mobilităţi studenţeşti 2018 – 2019 ›
Rezultate Erasmus+ 2018Read more Rezultatele selecției Erasmus+ 2018 – Licenţă ›
Informații legate de eligibilitate și procesul de selecție pentru candidații la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS+.Read more Admitere Erasmus+ ›
ERASMUS+ este programul Uniunii Europene care se adresează domeniilor educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020, având ca și obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională. Read…
Lista tuturor universităţilor partenere cu Facultatea de Sociologie și Asistență socială pentru mobilităţi de predare ale cadrelor didactice și pentru mobilități de formare pentru personalul facultării.Read more Universităţi partenere pentru…
În cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, programul Erasmus+ este gestionat de către Centrului de Cooperări Internaţionale al UBB. În cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, programul este coordonat de lect. dr. Florin…