Actele necesare cererii de bursă socială se pot depune la secretar şef, dna. Irina Albu, zilnic între orele 9,00- 12,00, până în data de 13 MARTIE 2019, orele 12,00.…
Actele necesare cererii de bursă socială se pot depune la secretar şef, d-na. Irina Albu, zilnic între orele 9.00 - 12.00, până în data de 17 OCTOMBRIE 2018, orele 12.00…
Bursa de ajutor social are un caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar). Pot beneficia de bursă de ajutor social, studenții de la învățământul cu frecvență, care nu…
Beneficiarii burselor acordate sunt studenţii UBB, cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, la învăţământul universitar nivel…