Înscrierea are loc în perioada august-septembrie, dupǎ sesiunea de examene restanțe şi măriri de notǎ, iar admiterea în luna septembrie, prin concurs, pe baza unui calendar stabilit de Biroul de Conducere al CSPA, cu avizul Consiliului de Administraţie al UBB.…Read more Admitere în Colegiul Studențesc de Performanţă Academică al UBB…
Nivel licenţă   Locuri libere pentru candidaţi din mediul rural: 2 bugetate. Nivel master     Înscrierile pentru sesiunea din septembrie se fac în perioada 10. 09 – 15. 09. 2018, luni – vineri între orele 9,00 – 15,00 şi…Read more Locuri rămase libere pentru admiterea din septembrie 2018 ›
Rezultate finale admitere licenţă - iulie 2018 .....Read more Rezultate finale admitere licenţă – iulie 2018 ›
Rezultate finale admitere master - iulie 2018 ....Read more Rezultate finale admitere master – iulie 2018 ›
Linia română Linia maghiară Asistenţă Socială Asistenţă Socială PH Asistenţă Socială Rromi Asistenţă Socială Rural Antropologie Antropologie Rural Resurse Umane Resurse Umane Rural Sociologie Asistenţă Socială Antropologie Resurse Umane Sociologie Listele cuprind toţi candidaţii admişi după etapa de confirmare şi…Read more Rezultate admitere licenţă după redistribuire ›
Linia română Analiza datelor complexe Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probațiune şi mediere Cercetare sociologică avansată Comunicare, societate și mass-media ETNICI – Managementul serviciilor sociale (în limbile română şi engleză) Managementul serviciilor sociale (în limbile română şi engleză) Managementul strategic…Read more Rezultate admitere 2018 – master ›
Linia română Linia maghiară Asistenţă Socială Asistenţă Socială PH Asistenţă Socială Rromi Asistenţă Socială Rural Asistenţă Socială Etnici Antropologie Antropologie Rural Resurse Umane Resurse Umane Rural Sociologie Sociologie Etnici Asistenţă Socială Antropologie Resurse Umane Sociologie
Soluţionare contestaţii licenţă, iulie 2018 – domeniul sociologie
ANTROPOLOGIE Nr. Crt. Nr. matricol Specializarea, promoţia Nota 1 6097 Ant, 2017-18 10 2 5854 Ant, 2017-18 9.33 3 5860 Ant, 2017-18 9.66 4  5636 Ant, 2017-18 7 RESURSE UMANE Nr. Crt. Nr. matricol Specializarea, promoţia Nota 1 5866 RU,…Read more Rezultatele probei de susţinere a lucrărilor de licenţă –…
Rezultatele probei scrise la examenul de licență – sesiunea iulie 2018, specializările antropologie, resurse umane şi sociologie Read more Rezultate licenţă – proba scrisă, domeniul sociologie ›
NOTELE OBȚINUTE LA SUSŢINEREA DISERTARŢIILOR DOMENIUL SOCIOLOGIE, 2-3 IULIE 2018 ......Read more Rezultate disertații – sociologie, iulie 2018 ›
5 iulie 2018 – sala 314 – Comisia de licenţă 1 Nr. crt. Numele şi prenumele absolventului Titlul lucrării de licență Numele coordonatorului ştiinţific ORA 1 ANDACI ȘT. KRISZTINA Stigmatizare și autostigmatizare în rândul persoanelor cu probleme de sănătate mintală…Read more Susţinere licenţă – asistenţă socială, iulie 2018 ›
PROGRAMAREA SUSŢINERII LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ - RESURSE UMANE .....Read more Susţinere licenţă – resurse umane, iulie 2018 ›
PROGRAMAREA SUSŢINERII LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ – SOCIOLOGIE ŞI ANTROPOLOGIE ..... Read more Susţinere licenţă – sociologie şi antropologie, iulie 2018 ›
PROGRAMAREA SUSŢINERII DISERTAŢIILOR - PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT DIN DOMENIUL SOCIOLOGIE .....Read more Susținere disertații sociologie – iulie 2018 ›
Nr. Crt. Nume şi prenume Anul de studiu Locul Perioada 1. Costea Andreea Daiana II Costinești, Complex Corsa 16.07.18 – 21.07.18 2. Fechete Andrei Ioan II Costinești, Complex Corsa 16.07.18 – 21.07.18  3. Drobotă Sabina II Costinești, Complex Corsa 21.07.18…Read more Distribuirea locurilor în taberele studenţeşti ›
Premiul Danubius Young Scientist este acordat pentru câte un reprezentant de seamă din fiecare stat membru al Strategiei U.E. pentru Regiunea Dunării, printre care și România. Premiul este acordat pentru a înlesni vizibilitatea comunității științifice în regiune, pentru a promova…Read more Premiul Danubius Young Scientist ›
Asistență Socială – anul I Asistență socială – anul II Antropologie, Resurse umane, Sociologie Masterate
    Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, nivel master. Detalii ….
    Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, nivel licență. Detalii ….  
Prof. Cohen la FSAS – 14 iunie, ora 11:00, sala 306 Vă invităm să participati la o întâlnire cu doamna Profesor Miri Cohen, directorul Școlii de Asistență Socială, de la Universitatea din Haifa, Israel: http://lecturers.haifa.ac.il/…/hw/mcohen2/Pages/default.aspx# Dânsa este invitata facultății noastre…Read more Invitaţie – prelegere profesor Miri Cohen, Universitatea din Haifa,…