Linia română   Analiza datelor complexe Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probațiune şi mediere Asistenţă Socială şi Economie Socială Asistenţă Socială şi Economie Socială – IFR Comunicare, societate și mass-media Managementul strategic al resurselor umane Masterat european în drepturile copiilor…Read more Rezultate admitere master septembrie 2019 ›
Linia română Linia maghiară Asistenţă Socială Asistenţă Socială PH Asistenţă Socială Rromi Antropologie Resurse Umane Sociologie Asistenţă Socială Antropologie Resurse Umane         Sociologie      
REZULTATE ADMITERE DOCTORAT SOCIOLOGIE    13.09.2019Read more Rezultate admitere doctorat 2019 ›
Nivel licenţă   Linia română Asistenţă Socială: 7 locuri la buget, 37 la taxă Asistenţă Socială PH: 2 locuri Asistenţă Socială Rromi: la nivel de universitate Asistenţă Socială Rural: 1 loc Asistenţă Socială – învâţământ la distanţă: 100 de locuri…Read more Locuri rămase libere pentru admiterea din septembrie 2019 ›
Perioada de completare şi listare de contracte de studii (academicinfo.ubbcluj.ro)   Forma de învăţământ Perioada Învăţământ cu frecvenţă 01.09. – 04.10. 2019 Învăţământ la distanţă 01.09. – 21.10. 2019 Anul I (2019) 01.09. – 04.10. 2019 Listare contracte 01.09. –…Read more Completare contracte de studii pentru anul universitar 2019-2020 ›
Casa Judeţeană de Pensii – ANUNŢ PENSII DE URMAŞ-COPII
  Actele necesare cererii de bursă socială se pot depune la secretar şef, dna. Irina Albu, zilnic între orele 9,00- 12,00, până în data de 15 OCTOMBRIE 2019, orele 12,00. Aceste acte sunt pe 3 luni şi anume : IUNIE…Read more Anunţ – burse sociale, sem. I – an universitar…
The Corvinus University of Budapest would like to welcome a student to work with us in the Corvinus Business School, at the Faculty Research Directorate as an Erasmus+ intern. Erasmus+ traineeship at Corvinus University of Budapest
Liste redistribuiri 26 iulie 2019 CONFIRMAREA LOCULUI – DUPĂ REDISTRIBUIRE cam. 6- parter   PERIOADA: 26.07.,29.07.,30.07.2019 ORELE : 9,00 – 14,00   Cei care au trecut de la taxă la buget vor aduce diploma de Bac şi foaia matricolă în…Read more Rezultate după redistribuire, nivel licenţă – 26 iulie ›
În cadrul proiectului POCU 123793 Cercetător, viitor antreprenor – Noua Generație, Universitatea Babeș-Bolyai oferă doctoranzilor și postdoctoranzilor înmatriculați la Școala doctorală de Sociologie posibilitatea de a participa la un curs de educație antreprenorială, care va dura 12 luni și va…Read more Cercetător, viitor antreprenor – Noua Generaţie – pentru doctoranzi…
Sesiunea iulie   Linia română   Analiza datelor complexe Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probațiune şi mediere Asistenţă Socială şi Economie Socială Asistenţă Socială şi Economie Socială – IFR Cercetare sociologică avansată Comunicare, societate și mass-media ETNICI – Managementul serviciilor…Read more Rezultate admitere master – iulie 2019 ›
Linia română Linia maghiară Asistenţă Socială Asistenţă Socială PH Asistenţă Socială Rromi Asistenţă Socială Rural Asistenţă Socială Etnici Antropologie Resurse Umane Resurse Umane Rural Sociologie Sociologie Etnici Asistenţă Socială Antropologie Resurse Umane      Resurse umane rural Sociologie    …Read more Rezultate admitere licenţă – iulie 2019 ›
Interviul pentru admiterea la masteratul de Asistenţa Socială în Spaţiul Justiţiei. Probaţiune şi mediere va avea loc luni, 22 iulie 2019, orele 16,00 în sala 206 la sediul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, B-dul 21 decembrie 1989, nr. 128.
Regulament de ordine interioară privind repartizarea locurilor în căminele studenţeşti în anul universitar 2019-2020 Model cerere cazare
                                  08.07.2019 – 14.07.2019   DISCIPLINA DATA ORA SALA STATISTICĂ SOCIALĂ ȘI ANALIZA DATELOR (Norbert Petrovici) 12.07.2019 10 401 TEORII SOCIOLOGICE MODERNE (Marius Lazăr)…Read more Programarea restanţelor – domeniul sociologie ›
SESIUNEA IULIE 2019 Secția: ANTROPOLOGIE 2019 Nr. Crt. Matricol Nota 1 6159 8 2 6161 6 3 6163 9.33   Secția: ANTROPOLOGIE 2018 Nr. Crt. Matricol Nota 1 5862_2018 7   Secția: RESURSE UMANE 2015 Nr. Crt. Matricol Nota 1…Read more Note obținute în urma susținerii lucrărilor de licență –…
Secția: ANTROPOLOGIE 2019 Nr. Crt. Matricol Nota inițială Contestația Nota în urma contestaţiei 1 6155 5.5 Admisă 6.5 Secția: RESURSE UMANE 2018 Nr. Crt. Matricol Nota inițială Contestația Nota în urma contestaţiei 1 5885 5 Admisă 5.5 Secția: RESURSE UMANE…Read more Soluționarea contestațiilor depuse la proba scrisă a examenului de…
Asistenţă Socială şi Economie Socială Nr. Crt. Număr matricol Media finală 1 2104 8.66 2 2105 9 3 2109 7.33 4 2116 7.33 5 1986 7.66   Masterat European în Drepturile Copiilor Nr. Crt. Nr. matricol Media Finală 1 2121…Read more Rezultate susţinere disertaţie – domeniul Asistenţă Socială ›
Antropologie aplicată Nr. Crt. Nr. matricol Nota 1. 1689 8.66   Cercetare sociologică avansată Nr. crt. Nr. matricol Nota 1 2019 10 2 2015 10 3 2020 10 4 2021 10   Comunicare, societate şi mass media  Nr. Crt. Nr.…Read more Rezultate susţinere disertaţie – domeniul sociologie ›
Nr. crt. Numele candidatului Titlul lucrării de licenţă Coordonator ORA  Comisia de licenţă 1, sala 10, 04.07.2019  1. STANCIU M. ANDREI MARIAN Impactul educației în ameliorarea excluziunii sociale Conf. Univ. Dr. Hărăguș Paul Teodor 9.00 2. RUS  SIMINA-GABRIELA Rolul persoanei vârstnice…Read more Programarea susţinerii lucrărilor de licenţă – domeniul Asistenţă Socială…
Nr.crt. Nr. matricol IAS TMAS MASCIF MAS-grup MAS-com Total 1 6390 7 9 10 7 6 7,80 2 6391 7 7 10 9 3 7,20 3 6394 7 10 10 6 6 7,80 4 6396 8 9 10 9 8…Read more Note obţinute la proba scrisă a examenului de licenţă…