Programarea susţinerii disertaţiilor la masteratele departamentului de sociologie ATENŢIE! CANDIDAŢII SUNT RUGAŢI SĂ SE PREZINTE CU CEL PUŢIN 30 MINUTE ÎNAINTE DE ORA LA CARE AU FOST PROGRAMAŢI!Read more Programarea…
Date de examen pentru susţinerea examenului de ldisertaţie - sesiunea iulie 2019 .....Read more Date examen – iulie 2019 ›
Date de examen pentru susţinerea examenului de licenţă sesiunea iulie 2019 .....Read more Date de examen iulie 2019 ›
Programarea examenelor de finalizare de studii, nivel master - sesiunea februarie 2019 .....Read more Date de examen disertaţie – februarie 2019 ›
Programarea examenelor de finalizare de studii, nivel licenţă - sesiunea februarie 2019 .....Read more Date de examen licenţă – februarie 2019 ›
Tematica probei scrise a examenului de licență - promoția 2019 - specializarea antropologie ......Read more Tematica probei scrise a examenului de licență – sesiunea iulie 2019 – specializarea antropologie ›
Tematica probei scrise a examenului de licență - promoția 2019 - specializările resurse umane și sociologie ......Read more Tematica probei scrise a examenului de licență – sesiunea iulie 2019 –…
Rezultatele probei scrise la examenul de licență – sesiunea iulie 2018, specializările antropologie, resurse umane şi sociologie Read more Rezultate licenţă – proba scrisă, domeniul sociologie ›
NOTELE OBȚINUTE LA SUSŢINEREA DISERTARŢIILOR DOMENIUL SOCIOLOGIE, 2-3 IULIE 2018 ......Read more Rezultate disertații – sociologie, iulie 2018 ›
Structura anului .....Read more Structura anului ›
Perioada de înscriere la examenul de licenţă este 25 - 28. 06. 2018 ....Read more Date de examen – iulie 2018 ›
Acte necesare la înscriere: Dosarele de înscriere la examenul de disertaţie trebuie să conţină .... Read more Acte necesare la înscriere ›
Prin disertația master se evaluează cunoştinţele şi competenţele de specialitate ale studentului în conceperea şi realizarea unei cercetări independente, precum şi în redactarea unui studiu de sine stătător, în domeniul…
Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea pot fi publice în sensul posibilităţii participării studenţilor şi cadrelor didactice de la UBB…
Prin lucrarea de licență se evaluează cunoştinţele şi competenţele de specialitate ale studentului în conceperea şi realizarea unei cercetări independente, precum şi în redactarea unui studiu de sine stătător, în…
Dosarele de înscriere la examenul de licenţă trebuie să conţină: cerere tip de înscriere; diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia…
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, la: programe de studii…