Susţinere disertaţie - sesiunea februarie 2020 ....Read more Susţinere disertaţie – sesiunea februarie 2020 ›
Acte necesare la înscriere: Dosarele de înscriere la examenul de disertaţie trebuie să conţină .... Read more Acte necesare la înscriere ›
Prin disertația master se evaluează cunoştinţele şi competenţele de specialitate ale studentului în conceperea şi realizarea unei cercetări independente, precum şi în redactarea unui studiu de sine stătător, în domeniul…
Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea pot fi publice în sensul posibilităţii participării studenţilor şi cadrelor didactice de la UBB…