Programarea examenelor de finalizare de studii, nivel master - sesiunea februarie 2019 .....Read more Date de examen disertaţie – februarie 2019 ›
NOTELE OBȚINUTE LA SUSŢINEREA DISERTARŢIILOR DOMENIUL SOCIOLOGIE, 2-3 IULIE 2018 ......Read more Rezultate disertații – sociologie, iulie 2018 ›
Dosarele de înscriere la examenul de disertaţie trebuie să conţină: Acte necesare:      –    cerere tip inscriere –         copie xerox după certificatul de naștere –         copie xerox după diploma de…
Prin disertația master se evaluează cunoştinţele şi competenţele de specialitate ale studentului în conceperea şi realizarea unei cercetări independente, precum şi în redactarea unui studiu de sine stătător, în domeniul…
Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea pot fi publice în sensul posibilităţii participării studenţilor şi cadrelor didactice de la UBB…