NOTELE OBȚINUTE LA SUSŢINEREA DISERTARŢIILOR DOMENIUL SOCIOLOGIE, 2-3 IULIE 2018 ......Read more Rezultate disertații – sociologie, iulie 2018 ›
PROGRAMAREA SUSŢINERII DISERTAŢIILOR - PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT DIN DOMENIUL SOCIOLOGIE .....Read more Susținere disertații sociologie – iulie 2018 ›
Perioada de înscriere la examenul de disertaţie este 25 - 28. 06. 2018 ......Read more Date de examen ›
Dosarele de înscriere la examenul de disertaţie trebuie să conţină: Acte necesare:      –    cerere tip inscriere –         copie xerox după certificatul de naștere –         copie xerox după diploma de…
Prin disertația master se evaluează cunoştinţele şi competenţele de specialitate ale studentului în conceperea şi realizarea unei cercetări independente, precum şi în redactarea unui studiu de sine stătător, în domeniul…
Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea pot fi publice în sensul posibilităţii participării studenţilor şi cadrelor didactice de la UBB…