Susţinere examen de licenţă - februarie 2020 ....Read more Susţinere examen de licenţă – sesiunea februarie 2020 ›
Departamentul de Sociologie – FSAS-UBB   TEMATICA PROBEI SCRISE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ – SESIUNEA IULIE 2020   SPECIALIZAREA ANTROPOLOGIE I. Teme propuse pentru secţiunea teorii sociologice şi antropologice Sociologia…
Date de examen pentru susţinerea examenului de licenţă sesiunea iulie 2019 .....Read more Date de examen iulie 2019 ›
Programarea examenelor de finalizare de studii, nivel licenţă - sesiunea februarie 2019 .....Read more Date de examen licenţă – februarie 2019 ›
Tematica probei scrise a examenului de licență - promoția 2019 - specializarea antropologie ......Read more Tematica probei scrise a examenului de licență – sesiunea iulie 2019 – specializarea antropologie ›
Tematica probei scrise a examenului de licență - promoția 2019 - specializările resurse umane și sociologie ......Read more Tematica probei scrise a examenului de licență – sesiunea iulie 2019 –…
Rezultatele probei scrise la examenul de licență – sesiunea iulie 2018, specializările antropologie, resurse umane şi sociologie Read more Rezultate licenţă – proba scrisă, domeniul sociologie ›
Perioada de înscriere la examenul de licenţă este 25 - 28. 06. 2018 ....Read more Date de examen – iulie 2018 ›
Prin lucrarea de licență se evaluează cunoştinţele şi competenţele de specialitate ale studentului în conceperea şi realizarea unei cercetări independente, precum şi în redactarea unui studiu de sine stătător, în…
Dosarele de înscriere la examenul de licenţă trebuie să conţină: cerere tip de înscriere; diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia…
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, la: programe de studii…