Scopul acestui program este de a le oferi cursanților abilitățile necesare pentru a deveni analiști date sau cercetători date, pregătindu-i pentru o carieră în știința datelor. Prin înscrierea la acest…
Programul oferă o pregătire aprofundată, atât în plan teoretic cât şi metodologic, în vederea achiziționării de competenţe profesionale necesare dezvoltării unor cariere academice în domeniu şi a utilizării antropologiei în…
Ideea de bază a acestui program masteral este transpunerea cunoştinţelor de specialitate ale domeniului economico-administrativ în practica organizaţiilor sociale şi a activităţii de asistenţă şi incluziune socială în general. Această…
Masteratul este unul profesional şi interdisciplinar şi se adresează în principal, absolvenţilor de asistenţă socială, psihologie, sociologie si drept. Programul este astfel conceput încât să asigure o pregătire teoretico-metodologică aprofundată…
Scopul specializării este dobândirea unei viziuni asupra sănătăţii psihice, dar şi de cunoştinţe, disponibilităţi şi abilităţi complexe, pe care absolventul acestei specializări va putea aplica într-un context mai larg, ca…
Programul masteral invită la cunoașterea transformărilor sociale contemporane și oferă competențe de cercetare sociologică dintr-o perspectivă critică și aplicativă. Masteratul are următoarele deschideri profesionale și academice .....Read more Cercetare sociologică…
Programul oferă studenţilor o pregătire teoretică şi practică aprofundată, concretizată în transmiterea unor competenţe instrumental-aplicative utile atât din perspectiva inserţiei pe piaţa muncii, cât şi pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare…
Masteratul se adresează unor specialişti din diverse domenii ale ştiinţelor sociale, psihologie, psihopedagogie, pedagogie, juridic şi medical. Este un masterat de tip: interdisciplinar, holistic. Scopul formării este pregătirea teoretică şi…
Obiectivul fundamental al masteratului interdisciplinar de gerontologie socială este să pregătească specialiști cu o înaltă calificare – teoretică, metodologică şi practică - fie, pentru a urma o carieră în domeniul…
Managementul resurselor umane şi sociologia organizaţiilor (în limba maghiară) ......Read more Managementul resurselor umane şi sociologia organizaţiilor (în limba maghiară) ›
Misiunea masteratului „Managementul serviciilor sociale” este aceea a unui program profesional intersectorial de vârf, oferind educaţie de înaltă calitate, formare profesională, cercetare şi consultanţă centrate pe nevoile persoanelor fizice şi…
Programul oferă studenţilor o pregătire teoretică, metodologică şi practică aprofundată, concretizată în transmiterea unor competenţe instrumental-aplicative utile atât din perspectiva inserţiei pe piaţa muncii, cât şi pentru dezvoltarea capacităţilor de…
Programul masteral se adresează în primul rând absolvenţilor de ştiinţe socio-umane (asistenţă socială, psihologie, pedagogie, sociologie, drept, teologie), dar şi tuturor acelora care, prin natura profesiei, interacţionează direct cu copiii.…
Programul de master oferă o specializare în domeniul dezvoltării comunităților locale, urbane și rurale. În cadrul programului studenții vor avea ocazia să învețe teoria și metodele efectuării studiilor de dezvoltare…