În sesiunea de lichidare (aprobată de Consiliul Facultății în data de 13.03.2018),  din perioada 18 – 23 iunie 2019, au dreptul de a se înscrie studenţii din anii terminali care…
We invite you to participate in the International Conference “Psychosocial Research and Intervention in Contemporary Society – Youth Participation” organized by The Social Work Department – BabeŞ- Bolyai University and…
Convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică Fişa individuală de prezenţă a studentului Raportul de evaluare a studentului de către tutore
Listele cu studenţii bursieri pot fi consultate  la avizierul facultăţii, etajul 2. TOȚI  studenţii care au primit bursă trebuie să îşi ducă o copie xerox după Contul IBAN al cardului…
Rezultatele selecţiei Erasmus+ pentru Mobilități de studiu - 19 Octombrie 2018 .....Read more Rezultatele selecţiei Erasmus+ pentru Mobilități de studiu – 19 Octombrie 2018 ›
Folosiţi numărul de legitimaţie (anul I) sau numărul matricol (anii II şi III).   ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CAZARE   Studenții care se găsesc pe liste vor merge la direct la…
Folosiţi numărul de legitimaţie de pe fişa de admitere pentru a afla rezultatul obţinut! Linia română Linia maghiară Asistenţă Socială Asistenţă Socială PH Antropologie Resurse Umane Sociologie Sociologie Rural Asistenţă…
Linia română Analiza datelor complexe Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probațiune şi mediere Cercetare sociologică avansată Comunicare, societate și mass-media ETNICI – Managementul serviciilor sociale (în limbile română şi engleză)…
Linia română Linia maghiară Asistenţă Socială Asistenţă Socială PH Asistenţă Socială Rromi Asistenţă Socială Rural Asistenţă Socială Etnici Antropologie Antropologie Rural Resurse Umane Resurse Umane Rural Sociologie Sociologie Etnici Asistenţă…
5 iulie 2018 – sala 314 – Comisia de licenţă 1 Nr. crt. Numele şi prenumele absolventului Titlul lucrării de licență Numele coordonatorului ştiinţific ORA 1 ANDACI ȘT. KRISZTINA Stigmatizare…
PROGRAMAREA SUSŢINERII LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ - RESURSE UMANE .....Read more Susţinere licenţă – resurse umane, iulie 2018 ›
PROGRAMAREA SUSŢINERII LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ – SOCIOLOGIE ŞI ANTROPOLOGIE ..... Read more Susţinere licenţă – sociologie şi antropologie, iulie 2018 ›
PROGRAMAREA SUSŢINERII DISERTAŢIILOR - PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT DIN DOMENIUL SOCIOLOGIE .....Read more Susținere disertații sociologie – iulie 2018 ›
    Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, nivel master.…
    Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, nivel licență.…
Eligibilitate Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS+, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai,…
Studenţii pot contesta, cu cerere depusă la Decanatul facultăţii, hotărârea Comisiei de burse pe facultate, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea listei de bursieri. Contestaţiile se rezolvă…
Condiţia de obţinere a unei burse, indiferent de categorie, acordate de Universitatea “Babeş-Bolyai” sau de personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale, este ca studentul să fie integralist, cu excepția bursei…
Bursele de merit se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ. Cuantumul bursei de merit este 700 de lei. Cuantumul poate fi modificat ori…