Folosiţi numărul de legitimaţie (anul I) sau numărul matricol (anii II şi III).   ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CAZARE   Studenții care se găsesc pe liste vor merge la direct la…
Folosiţi numărul de legitimaţie de pe fişa de admitere pentru a afla rezultatul obţinut! Linia română Linia maghiară Asistenţă Socială Asistenţă Socială PH Antropologie Resurse Umane Sociologie Sociologie Rural Asistenţă…
Linia română Analiza datelor complexe Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probațiune şi mediere Cercetare sociologică avansată Comunicare, societate și mass-media ETNICI – Managementul serviciilor sociale (în limbile română şi engleză)…
Linia română Linia maghiară Asistenţă Socială Asistenţă Socială PH Asistenţă Socială Rromi Asistenţă Socială Rural Asistenţă Socială Etnici Antropologie Antropologie Rural Resurse Umane Resurse Umane Rural Sociologie Sociologie Etnici Asistenţă…
    Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, nivel master.…
    Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, nivel licență.…
Eligibilitate Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS+, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai,…
Studenţii pot contesta, cu cerere depusă la Decanatul facultăţii, hotărârea Comisiei de burse pe facultate, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea listei de bursieri. Contestaţiile se rezolvă…
Condiţia de obţinere a unei burse, indiferent de categorie, acordate de Universitatea “Babeş-Bolyai” sau de personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale, este ca studentul să fie integralist, cu excepția bursei…
Bursele de merit se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ. Cuantumul bursei de merit este 700 de lei. Cuantumul poate fi modificat ori…
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, în calitate de iniţiator, împreună cu partenerii săi: Direcţia de Asistenţa Socială şi Medicală, Consiliul Local Cluj-Napoca, Serviciul Public de Asistenţă Socială – Turda,…
[su_tabs] [su_tab title="Descriere"] Ideea de bază a acestui program masteral este transpunerea cunoştinţelor de specialitate ale domeniului economico-administrativ în practica organizaţiilor sociale şi a activităţii de asistenţă şi incluziune socială…
Selecție Erasmus+ Mobilitate “Staff Training” – 2017-2018
Sub sloganul România se ridică în picioare pentru asistența socială, joi, 19 aprilie 2018, în Aula Magna a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj a ajuns Caravana CNASR prin Campania națională de…
Antropologie - Resurse Umane - Sociologie, Asistenţă Socială .....Read more Orar – semestrul II, anul 2017- 2018 ›
Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) – Direcţia Activităţi pentru Studenţi şi Tabere organizează, prin Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Sportiv Studenţesc „Tei”, în perioada vacanţei de vară 2018,…
Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR) a declanşat o amplă campanie naţională de promovare şi valorizare a profesiei de asistent social intitulată în mod metaforic „România se ridică…
În urma evaluării dosarelor candidaţilor, comisia de evaluare a stabilit următoarele rezultate conform PV. nr 31 din data de 16.04.2018.   Clasa a XI-a Premiul I Costache Andrada Elena Tenche…
Selecţia studenţilor – nivel licenţă va avea loc în data de 20 Aprilie 2018, ora 10,00 în Clădirea Mărăști.