Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, nivel master.…
    Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, nivel licență.…
Studenţii pot contesta, cu cerere depusă la Decanatul facultăţii, hotărârea Comisiei de burse pe facultate, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea listei de bursieri. Contestaţiile se rezolvă…
Condiţia de obţinere a unei burse, indiferent de categorie, acordate de Universitatea “Babeş-Bolyai” sau de personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale, este ca studentul să fie integralist, cu excepția bursei…
Bursele de merit se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ. Cuantumul bursei de merit este 700 de lei. Cuantumul poate fi modificat ori…
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, în calitate de iniţiator, împreună cu partenerii săi: Direcţia de Asistenţa Socială şi Medicală, Consiliul Local Cluj-Napoca, Serviciul Public de Asistenţă Socială – Turda,…
[su_tabs] [su_tab title="Descriere"] Ideea de bază a acestui program masteral este transpunerea cunoştinţelor de specialitate ale domeniului economico-administrativ în practica organizaţiilor sociale şi a activităţii de asistenţă şi incluziune socială…
Selecție Erasmus+ Mobilitate “Staff Training” – 2017-2018
Structura anului universitar  2017 – 2018 Structura anului universitar  2018 – 2019
Sub sloganul România se ridică în picioare pentru asistența socială, joi, 19 aprilie 2018, în Aula Magna a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj a ajuns Caravana CNASR prin Campania națională de…
Antropologie - Resurse Umane - Sociologie, Asistenţă Socială .....Read more Orar – semestrul II ›
Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) – Direcţia Activităţi pentru Studenţi şi Tabere organizează, prin Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Sportiv Studenţesc „Tei”, în perioada vacanţei de vară 2018,…
Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR) a declanşat o amplă campanie naţională de promovare şi valorizare a profesiei de asistent social intitulată în mod metaforic „România se ridică…
În urma evaluării dosarelor candidaţilor, comisia de evaluare a stabilit următoarele rezultate conform PV. nr 31 din data de 16.04.2018.   Clasa a XI-a Premiul I Costache Andrada Elena Tenche…
Selecţia studenţilor – nivel licenţă va avea loc în data de 20 Aprilie 2018, ora 10,00 în Clădirea Mărăști.
Președinte: Roznicsuk Roxana Iuliana roxanaiulianaroznicsuk@gmail.com 0757568975 Vice-președinte: Vidrean Ana-Teodora vidrean_teodora@yahoo.com 0742859028 Director General: Cotruța Cezar cezar.busy@gmail.com 0726190245 Secretar General: Măriuță Mihai mihai.mariuta15@gmail.com  0743377600 Director Economic: Ioaniciu Florin Cătălin  ioaniciucatalin@gmail.com 0754946596…
Asociația Studenților de la Asistență Socială (A.S.A.S.) este o organizație studențească, neguvernamentală, apolitică. A fost înființată în data de 08.01.2008, cu scopul de a promova domeniul de Asistență Socială prin…
Echipa de studenti grupaţi în cadrul “Asociaţiei Studenţilor de la Asistenţă Socială Cluj-Napoca”, denumită prescurtat A.S.A.S. Cluj-Napoca, asociaţie fără scop patrimonial, organizaţie neguvernamentală şi apolitică, constituită conform legii  
Adresă: str. B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, sala 403, et. 4 loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj Persoană de contact: Președinte: Roznicsuk Roxana Iuliana, tel. 0757568975, roxanaiulianaroznicsuk@gmail.com Vice-Președinte: Vidrean Ana-Teodora, tel.…
Prin lucrarea de licență se evaluează cunoştinţele şi competenţele de specialitate ale studentului în conceperea şi realizarea unei cercetări independente, precum şi în redactarea unui studiu de sine stătător, în…