Președinte: Roznicsuk Roxana Iuliana roxanaiulianaroznicsuk@gmail.com Vice-președinte: Vidrean Ana-Teodora vidrean_teodora@yahoo.com Director General: Cotruța Cezar cezar.busy@gmail.com Secretar General: Măriuță Mihai mihai.mariuta15@gmail.com Director Economic: Ioaniciu Florin Cătălin  ioaniciucatalin@gmail.com Cenzor: Ierima Andrei popaierima@yahoo.com  
Asociația Studenților de la Asistență Socială (A.S.A.S.) este o organizație studențească, neguvernamentală, apolitică. A fost înființată în data de 08.01.2008, cu scopul de a promova domeniul de Asistență Socială prin…
Echipa de studenti grupaţi în cadrul “Asociaţiei Studenţilor de la Asistenţă Socială Cluj-Napoca”, denumită prescurtat A.S.A.S. Cluj-Napoca, asociaţie fără scop patrimonial, organizaţie neguvernamentală şi apolitică, constituită conform legii  
Adresă: str. B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, sala 403, et. 4 loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj Persoană de contact: Președinte: Roznicsuk Roxana Iuliana, roxanaiulianaroznicsuk@gmail.com Vice-Președinte: Vidrean Ana-Teodora, vidrean_teodora@yahoo.com Adresă e-mail:…
Dosarele de înscriere la examenul de licenţă trebuie să conţină: cerere tip de înscriere; diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia…
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, la: programe de studii…
Statistici legate de carierele pe care le urmează absolvenții facultății, pe baza unei cercetări realizate printr-un chestionar online în iulie 2017. Cercetarea este anuală și vizează toți absolvenții.Read more Ce…
[su_tabs] [su_tab title="Anul I"] Ziua Ora Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D+ Teologie Luni 12 – 14 S: Statistică, Faludi, 401 14 – 16 S: TMAS, Pop,311 S:…
În cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială funcționează mai multe centre de cercetare în cadrul cărora doctoranzii se pot implica în activitățile derulate de acestea. De asemenea, Școala doctorală…
Cetăţeni din state membre ale UE, SEE şi CE sau cetăţeni români cu studiile efectuate în străinătate, nivel licenţă şi masterat echivalarea diplomei de studii prin intermediul Centrului Naţional de…
     III ÉV NAP ÓRA Szociológia  Humán erőforrás Antropológia  HÉTFŐ 8 – 10       10 – 12    Karriertanácsadás  Sz Veres Anna  TV 114   12 –…
     II ÉV NAP ÓRA Szociológia  Humán erőforrás Antropológia  HÉTFŐ 8 – 10 Családszociológia -K- Geambasu R. PL11 3h*   Családszociológia -K- Geambasu R. PL11 3h* 10 – 12…
Orarul specializării sociologie în limba maghiară, anii 1-3, pentru smestrul 2 în anul universitar 2017-2018.Read more Orar anul I – domeniul sociologie, linia maghiară ›
Lista tuturor universităţilor partenere cu Facultatea de Sociologie și Asistență socială pentru mobilităţi de predare ale cadrelor didactice și pentru mobilități de formare pentru personalul facultării.Read more Universităţi partenere pentru…
Lista tuturor universităţilor partenere cu Facultatea de Sociologie și Asistență socială pentru mobilităţi de studiu studenţeşti.Read more Universităţi partenere pentru mobilităţi studenţeşti 1 ›
Înscrierea la sesiunea din iulie 2018   Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii va fi în perioada 11 – 17 iulie 2018, luni-vineri între orele 9,00 – 15,00, sâmbătă de la…
Înscrierile pentru sesiunea din septembrie se fac în perioada 10. 09 - 15. 09. 2018, luni - vineri între orele 9,00 - 15,00 şi sâmbăta între orele 9,00 - 12,00…