Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele permit dobândirea unei…
Activitățile din cadrul școlii doctorale sunt derulate de către cadre didactice universitare și de cercetare afiliate UBB, cu activitate relevantă pe plan național și internațional.Read more Cadre didactice ›
Durata normală a studiilor de doctorat este de 3 ani. Pe parcursul studiilor, studenții înmatriculați sunt membri activi ai Școlii doctorale fiind implicați în activități didactice și de cercetare.  
În cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială funcționează mai multe centre de cercetare în cadrul cărora doctoranzii se pot implica în activitățile derulate de acestea. De asemenea, Școala doctorală…
Regulament doctorat UBB Regulamentul Şcolii  Doctorale Sociologie HCA privind doctoratul european Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca privind susţinerea publică a tezelor de abilitare şi cooptarea conducătorilor de doctorat HCA privind…
Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat. Obținerea abilitării este reglementată de Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind susținerea publică a tezelor de abilitare și…
Evenimente organizate în cadrul Şcolii Doctorale, conferințe, burse .....Read more Anunțuri ›