Cazări în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2018 – 2019

Publicat in Anunțuri

Cererile de cazare în căminele studenţeşti se depun până la data de 19 septembrie 2018 la secretariatul facultăţii.

Model cerere de cazare

 

Graficul cazărilor

Cazarea studenţilor în cămine se face în cele 3 zile anterioare începerii anului universitar, în funcţie de anul de studii:

1. Prima zi de cazare – se cazează studenții din anul I de studiu;

2. A doua zi de cazare – se cazează studenții din anul II şi III;

3. A treia zi de cazare – se cazează studenții din anul IV, de la master şi cei din anii I -III care nu au reuşit să se prezinte în zilele stabilite.

Pentru perioada de redistribuiri nu se ţine cont de anul de studii.

Etapele cazării – documente

Cazarea studenţilor în cămine presupune:

a) prezentarea următoarelor documente:

  • buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • copie după buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • adeverinţă de fiu cadru didactic (dacă e cazul);
  • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză;
  • poză 3/4.

b) încheierea contractului de închiriere între UBB şi student;

c) plata taxei de cazare pentru luna respectivă;

d) predarea buletinului/C.I. şi completarea unui formular pentru aplicarea vizei flotant;

e) primirea legitimaţiei de cămin;

f) preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual şi respectiv colectiv.