Probleme sociale fundamentale ale lumii contemporane

InfoTutorTrailerTematicaBibliografieEvaluareObiective
Număr de credite: 2
Cod: ALM1403
Predare: curs: 2h, seminar: 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 2, licență, Antropologie, Sociologie, Resurse umane
Erasmus: profesorul oferă tutorat pentru studenți Erasmus
Cristina Raț
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: crat@socasis.ubbcluj.ro

CURS:

 

Metode de evaluare

Criterii de evaluare:

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

Criterii de evaluare:

Obiective:

Cunoştinţe profesionale: