Antropologie culturală

InfoProfesorTrailerTematicaBibliografieEvaluareObiective
Numar de credite: 5
Cod: ALM 3201
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 2, licență, Antropologie
Regim optional: materie opțională pentru sociologie și Resurse umane
Erasmus: profesorul oferă tutorat pentru studenți Erasmus
Florin Faje
Lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: florinfaje@socasis.ubbcluj.ro

CURS:

 

Metode de evaluare

Criterii de evaluare:

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

Criterii de evaluare:

Obiective:

Cunoştinţe profesionale: