S1: Psihologie generală

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 5
Cod: ALR1104
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 1, nivel licenţă, specializarea Sociologie, Resurse Umane

Viorel Mih
lector universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

Săptămâna 1. Obiectul Psihologiei. Demersul ştiinţific în psihologie
Săptămâna 2. Metode de cercetare în psihologie
Săptămâna 3. Procesele senzoriale. Senzaţiile. Legităţile generale ale senzaţiilor. Percepţia vizuală. Factori ce influenţează percepţia. Formele percepţiilor
Săptămâna 4. Elemente de psihologia dezvoltării. Conceptul de dezvoltare. Deficit vs. diferenţă în dezvoltare. Etapele de dezvoltare
Săptămâna 5. Limbajul. Neurofiziologia limbajului. Repere psihogenetice în dezvoltarea limbajului.
Săptămâna 6. Gândirea. Rezolvarea de probleme. Raţionamentul
Săptămâna 7. Sisteme mnezice: memoria senzorială, memoria de lucru şi memoria de lungă durată, episodic versus semantic; implicit versus explicit
Săptămâna 8. Sisteme mnezice: reactualizarea, cunoştinţelor; uitarea
Săptămâna 9. Procesele afective – componentele emoţiilor, teorii ale emoţiilor
Săptămâna 10. Motivația. Motivaţia în activitatea de învăţare
Săptămâna 11. Personalitatea – elementele personalităţii
Săptămâna 12. Paradigme de studiu în psihologia educaţiei
Săptămâna 13. Teorii generale ale învăţării în practica educaţională
Săptămâna 14. Managementul clasei

 

 

SEMINAR

 

Săptămâna 1. Psihologia ştiinţifică vs. psihologia de simţ comun
Săptămâna 2. Observaţia, Experimentul, Testul
Săptămâna 3. Paradigmele majore ale psihologiei
Săptămâna 4. Percepţia persoanei
Săptămâna 5. Limbaj şi comunicare
Săptămâna 6. Raţionamentul şi gândirea critică
Săptămâna 7. Optimizarea memoriei – aplicaţii ale conceptului de memorie de lucru în procesul de învăţare.
Săptămâna 8. Organizarea învăţării la clasă – aplicaţii ale modelelor învăţării.
Săptămâna 9. Inteligenţa emoţională
Săptămâna 10. Motivaţie şi stabilire de scopuri în învăţarea şcolară: dovezi experimentale
Săptămâna 11. Metode de stimulare a motivaţiei
Săptămâna 12. Inteligența
Săptămâna 13. Creativitatea. Metode de stimulare a creativităţii
Săptămâna 14. Aptitudinile

 

Bibliografie curs

 

Attkinson R. si Attkinson R. (2002). Introducere in psihologie. Ed. Tehnică.
Băban, A. (2001). Consiliere şcolară. Ed. Psinet, Cluj-Napoca.
Miclea, M. (1994).Psihologie Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-Napoca.
Mih, V. (2011). Psihologie educaţională. Ed ASCR, Cluj- Napoca.
Radu, I (si col.) (1991). Introducere în psihologia contemporană.Ed. Sincron.
Parot, F., şi Richelle, M. (1995). Introducere în psihologie: Istoric şi metode, Ed. Humanitas.

!!! Notă: din lucrările menţionate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor aferente temelor predate la curs.

 

Bibliografia opţională

 

Hayes. N., &Orrell, S. (1997; 2003). Introducere în psihologie, AllEducational: Iaşi.
Frank Landy (1987). Psychology, The Science Of  People.
Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-Napoca.
Radu, I. (2000). Strategii metagognitive în procesul învăţării la elevi, în “ Studii de didactică aplicată”, (coord. I. Radu, M.Ionescu, D. Salade) Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană.
Sălăvăstru, D. (2004). Psihologia educaţiei. Polirom, Iaşi.
Opre Adrian (coord.) (2002) (2003). Noi tendinţe în psihologia personalităţii. Vol I. Modele teoretice;  Vol II. Diagnoză, studii experimentale şi aplicaţii. Editura ASCR, Cluj Napoca.
Opre Adrian (coord.) (2003). Noi tendinţe în psihologia personalităţii
Opre, A. (2007/) Introducere în teoriile personalităţii. Editura ASCR, Cluj Napoca

 

Bibliografie seminar

 

Bibliografie

Attkinson R. si Attkinson R. (2002). Introducere in psihologie. Ed. Tehnică.
Băban, A. (2001). Consiliere şcolară. Ed. Psinet, Cluj-Napoca.
Cosmovici, (1998). Psihologie şcolară. Ed. Polirom. Iaşi
Miclea, M. (1994).Psihologie Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-Napoca
Radu, I (si col.) (1991). Introducere în psihologia contemporană.Ed. Sincron.
Parot, F., şi Richelle, M. (1995). Introducere în psihologie: Istoric şi metode, Ed. Humanitas.

!!! Notă: din lucrările menţionate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor aferente temelor predate la curs.

 

Bibliografia opţională

 

Hayes. N., &Orrell, S. (1997; 2003). Introducere în psihologie, AllEducational: Iaşi.
Frank Landy (1987). Psychology, The Science Of  People.
Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-Napoca
Opre Adrian (coord.) (2002) (2003). Noi tendinţe în psihologia personalităţii. Vol I. Modele teoretice;  Vol II. Diagnoză, studii experimentale şi aplicaţii. Editura ASCR, Cluj Napoca.
Opre Adrian (coord.) (2003). Noi tendinţe în psihologia personalităţii
Opre, A. (2007/) Introducere în teoriile personalităţii. Editura ASCR, Cluj Napoca

!!! Notă: din lucrările menţionate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor aferente temelor predate la curs și seminar.

CURS

 

Metode de evaluare

  • 70% – examen

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

  • 30% – proiect

 

Obiective generale

  • Familiarizarea studenților cu principalele concepte din psihologie și cu modele teoretice din psihologia personalității, modalitățile de evaluare și aplicațiile lor în practica psihologică

 

Obiective specifice

  • Analiza comparativă a paradigmelor psihologiei contemporane şi suscitarea interesului pentru studiul psihologiei ştiinţifice.
  • Formarea unei imagini generale asupra comportamentului uman şi a proceselor psihice ce îl susţin.
  • Familiarizarea studenţilor cu principalele domenii aplicative ale psihologiei.
  • Dezbaterea problemei existenţei mai multor abordări ale personalităţii