Baze de date și business intelligence

InfoProfesorDescriereObiectiveTematică
Programe:

Număr de credite: masterat: 5; postuniversitar: 3
Cod: masterat: ADC02; postuniversitar: EVDC2
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal
Regim opţional: cursul poate fi luat în regim opțional de către studenții de la masterul de Cercetare sociologică avansată.

Petru Vîrlan este Delivery Manager în departamentul de Data la Paddy Power Betfair. Are experiență în coordonarea proiectelor de Management de Date, Business Intelligence și Analiza de Date.

E-mail: petru.virlan@gmail.com

Scopul acestui curs este să ajute participanții să se familiarizeze cu conceptele principale de funcționare a bazelor de date și să prezinte funcționarea componentelor principale care însumează o soluţie de Business Intelligence. Cursanții vor dobândi abilității de a abstractiza structurile și fluxurile de date.

Economia datelor face ca un caz să nu indice prea multe, dar o colecție mare de cazuri poate să permită găsirea recurențelor în date într-un mod care să facă vizibile informații neașteptate despre clienți, utilizatori, produse și procese de business. Cursul discută modele diferite de integrare a datelor pentru Business Intelligence și arhitecturile tipice de integrare a datelor pentru a putea să fie accesate și prelucrate rapid pentru extragerea cu o valoare adăugată cât mai mare.

Prin parcurgerea acestui curs, participanții își vor creşte capacitatea de a lucra cu soluții de baze de date și vor dezvolta abilitatea de a alege cele mai bune tehnologii informaţionale pentru a implementa diferite tipuri de soluții de Business Intelligence.

Obiective:

 • Analiza sistemelor și metodelor de modelare conceptuală a datelor;
 • Înțelegerea principiilor de funcționare a bazelor de date relaţionale;
 • Capacitatea de integrare și accesare a datelor relaționale;
 • Înțelegerea conceptelor de arhitectură și design a bazelor de date;
 • Înțelegerea conceptelor fundamentale ale soluţiilor de Business Intelligence;
 • Parcurgerea unor exemple de bune practici de dezvoltare a soluţilor Business Intelligence;
 • Analiza şi evaluarea performantei sistemelor de Business Intelligence.

Abilități dobândite:

 • Capabilitatea de a înţelege structura unei baze de date, dependințe și fluxuri de date;
 • Capacitatea de a construi diagrame care să reprezinte conceptual fluxuri de date și soluţii de prezentare a datelor sau rapoartelor;
 • Posibilitatea de a conduce sesiuni de strângere de informaţii de la utilizatorii finali pentru implementarea soluţiilor de Business Intelligence;
 • Posibilitatea de a abstractiza structura unui sistem de Business Intelligence;
 • Capabilitatea de a determina criteriile principale de  evaluare a unei soluţii de Business Intelligence, de a conduce sesiuni de analiză şi de a pregăti documentaţie amănunţită;
 • Posibilitatea de a alege cele mai bune metode de implementare a bazelor de date sau a soluţiilor de Business Inteligence, conform specificaţiilor utilizatorilor finali.
 • Sesiunea 1. Noțiuni de analiză a sistemelor informaţionale
 • Sesiunea 2. Metode de analiză a sistemelor informaţionale
 • Sesiunea 3. Modelarea conceptuală a datelor: modelul entitate-relaţie
 • Sesiunea 4. Modelarea conceptuală a datelor: modelul dimensional
 • Sesiunea 5. Baze de date relaționale
 • Sesiunea 6. Concepte și metode de extragere, transformare şi încărcare a datelor
 • Sesiunea 7. Componentele unui sistem Business Intelligence
 • Sesiunea 8. Exemple de sisteme sisteme Business Intelligence
 • Sesiunea 9. Roluri, responsabilităţi și noţiuni de management de proiecte
 • Sesiunea 10. Conceperea și implementarea soluţiilor de Business Intelligence
 • Sesiunea 11. Evaluarea soluţiilor de Business Intelligence de pe piață
 • Sesiunea 12. Tehnici de analiză a sistemelor