S3: Psihologie socială

InfoProfesorTrailerTemeProgramaBibliografieEvaluare
Număr de credite: 5
Cod: ALR2404
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 3, licență, Antropologie, Sociologie, Resurse umane
Erasmus: profesorul oferă tutorat pentru studenți Erasmus
Veronica Mateescu
Lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – departamentul de sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: veronicamateescu@socasis.ubbcluj.ro

 • Psihologia socială (PS) – perspective, teorii, teme de cercetare
 • Dezvoltarea individului și socializare

I. Procese intrapersonale

 • Sinele – definire, teorii
 • Înțelegerea lumii sociale: limbaj, cogniție socială și teoriile atribuirii
 • Valori, atitudini și comportamente
 • Instinct, emoții și sentimente

II. Procese interpersonale

 • Atracție, dragoste, relaționare,
 • Încredere
 • Singurătate și izolare socială

III. Procese de grup

 • Conformitate și obediență
 • Devianță și agresivitate

IV. Procese inter-grupale

 • Influența culturii și diversitatea culturală
 • Inegalitate și relații de putere

V. Individ și organizații

 • Mobbing-ul sau psihoteroarea la locul de muncă
 • Epuizarea profesională (burnout) și dependența față de muncă (workaholism) – probleme individuale sau psihsociale?

Psihologia socială (PS) – perspective, teorii, teme de cercetare

 • Chelcea, S., ”Psihosociologia – domeniu de studiu interdisciplinar” și ”Orientări teoretice și teorii ale psihosociologiei”, în Chelcea, S. (coord.) (2010). Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicaţii. Iaşi: Ed. Polirom, pp. 15-34; 53-75
 • Iluț, P., Psihologie socială și sociopsihologie (capitolele ”Psihologia sociala – un domeniu deschis si dinamic”, ”Coordonate teoretice si metodologice”), Ed. Polirom, Iași, 2009

Dezvoltarea individului și socializare

 • Berger, P. L., Luckmann, Th., Construirea socială a realității, Ed. Art, București, 2008, pp. 177-218
 • Corsaro. W.-A., Fingerson, L., ”Development and Socialization in Childhood”, în Delamater, J. (2006) Handbook of Social Psychology. New York: Springer, pp. 125-156

Sinele – definire, teorii

 • Giddens, A., Sociologie, ed. a 3-a, Ed. Bic All, București, 2001,pp. 39- 47 Owens, T,J., ”Self and Identity” în Delamater, J. (2006) Handbook of Social Psychology. New York: Springer, pp. 205-232.
 • Stainton, Rogers, W., Social Psychology. Experimental and Critical Approaches,Open University Press, Philadelphia, 2003 pp. 229-259

Înțelegerea lumii sociale: limbaj, cogniție socială și teoriile atribuirii

 • Berger, P. L., Luckmann, Th., Construirea socială a realității, Ed. Art, București, 2008, pp. 54-70
 • Howard, J.-A., Renfrow, D.-G., ”Social Cognition”, în Delamater, J. (2006) Handbook of Social Psychology. New York: Springer, pp. 259-282
 • Moldoveanu, A., ”Fenomenul atribuirii”, în Chelcea, S. (coord.), Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicații, Ed. Polirom, 2010 

Valori, atitudini și comportamente

 • Iluţ, P. (2004). Valori, atitudini şi comportamente sociale. Teme actuale de psihosociologie. Iaşi: Ed. Polirom, pp. 11-78

 Instinct, emoții și sentimente

 • Clark M.-S., Fitness J., și Brissette, I., ”Understanding People’s Perceptions of Relationships Is Crucial to Understanding their Emotional Lives”, în Fletcher, Garth J. O., Clark, M.-S. (eds.), Blackwell Handbook of Social Psychology: Interpersonal Processes People’s Perceptions of Relationships, 2003 Blackwell Publishers Ltd, pp.253-278 .
 • Berger, P. L., Luckmann, Th., Construirea socială a realității, Ed. Art, București, 2008, pp. 240-245 Fields, J. et al, ”Symbolic Interactionism, Inequality, and Emotions” în Stets, J.- E., Turner, J-H., (eds.), Handbook of the Sociology of Emotions, Springer, 2006, pp. 155-178 .

Atracție, dragoste, relaționare, încredere

 • Weber, Ann, L. ”Applying Social Psychology to Personal Relationships” (chapter 15), în Schneider F.-W., Gruman, J.-A. (eds.),
 • Coutts, L.-M., Applied Social Psychology. Understanding and Addressing Practical Problems, second edition, Sage Publications, Inc., 2012 McDougall, W., Supplementary Chapter II ”The Sex Instinct”, în An Introduction to Social Psychology, Fourteenth Edition, Batoche Books, Kitchener, 2001, pp. 259-285.

 Singurătate și izolare socială

 • Coplan, R.-J., Bowker, J.-C., ”All Alone. Multiple Perspectives on the Study of Solitude” în Coplan, R.- J., Bowker, J.-C, The Handbook of Solitude: Psychological Perspectives on Social Isolation, Social Withdrawal, and Being Alone, First Edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2014, pp. 3-13
 • Bukowski, W.-M, Veronneau, MH., ”Studying Withdrawal and Isolation in the Peer Group Historical Advances in Concepts and Measures”, în The Handbook of Solitude: Psychological Perspectives on Social Isolation, Social Withdrawal, and Being Alone, pp. 14-33 

Conformitate și obediență

 • Fromm, E., Anatomia distructivității umane, Ed. Trei, București, 2015, pp. 83-114.
 • Chelcea S., ”Influența socială” în Chelcea, S. (coord.) (2010). Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicaţii. Iaşi: Ed. Polirom, pp. 269- 285.

Devianță și agresivitate

 • Fromm, E., Anatomia distructivității umane, Ed. Trei, București, 2015
 • Giddens, A., Sociologie, ed. a 3-a, Ed. Bic All, București, 2001, pp. 189-198

Influența culturii și diversitatea culturală

 • Apedaile S., Schill, L., , Critical Incidents for Intercultural Communication. An interactive tool for developing awareness, knowledge, and skills, NorQuest College, Edmonton, Alberta, 2007, pp. 14-25
 • Luca, Adina (INTERACT), ‘Studiu despre valorile și comportamentul românesc din perspectiva dimensiunilor culturale după metoda lui Geert Hofstede’, aprilie 2005, [http://www.training.ro/ docs/studiu2.pdf, accesat mai 2006]. (analiză critică a textului)
 • Mc Sweeney, B., ”Hofstede’s Model of National Cultural Differences and Their Consequences: A Triumph of Faith – A Failure of Analysis”, Human Relations, vol. 55, nr. 1, 2002: 89-118   

Inegalitate și relații de putere

 • Bourdieu,P., Rațiuni practice. O teorie a acțiunii, Ed. Meridiane, București, 1999, pp. 8- 21; pp. 77-91
 • Turner, J.-C., Reynolds, K.-J., ”The Social Identity Perspective in Intergroup Relations: Theories, Themes, and Controversies”, în Brown, R. și Gaertner S., Blackwell Handbook of Social Psychology: Intergroup Processes, Blackwell Publishing, 2003   

Mobbing-ul sau psihoteroarea la locul de muncă

 • Tomescu, C., Cace, S. (coord.), Studiu asupra fenomenului de mobbing și a unor forme de discriminare la locul de muncă în România, Ed. Expert, 2010
 • Zlate, Mielu, Tratat de psihologie organizaționalmanagerială, Ed. Polirom, 2007, pp. 626- 642

Epuizarea profesională (burnout) și dependența față de muncă (workaholism) – probleme individuale sau psihsociale?

 • Zlate, Mielu, Tratat de psihologie organizaționalmanagerială, Ed. Polirom, 2007, pp. 597- 626

Bibliografie obligatorie

 • Berger, P. L., Luckmann, Th. (2008), Construirea socială a realității, Ed. Art, București,
 • Chelcea, S. (coord.) (2010). Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicaţii. Iaşi: Ed. Polirom

Bibliografie recomandată

Texte în limba română

 • Iluţ, P. (2004). Valori, atitudini şi comportamente sociale. Teme actuale de psihosociologie.
  Iaşi: Ed. Polirom
 • Ilut, P. (2009). Psihologie sociala si sociopsihologie. Iasi: Ed. Polirom.
 • Jderu, G. (2012). Introducere in sociologia emotiilor. Iasi: Ed. Polirom.
 • Neculau, A. (2007). Dinamica grupului şi a echipei. Iaşi: Ed. Polirom
 • Zlate, Mielu (2007), Tratat de psihologie organizațional-managerială, Ed. Polirom

Texte în limba engleză

 • Brown, R. și Gaertner S. (2003), Blackwell Handbook of Social Psychology: Intergroup
  Processes, Blackwell Publishing
 • Delamater, J. (2006) Handbook of Social Psychology. New York: Springer
 • Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R. (2005). Introduction to Sociology. New York: W.W.
  Norton&Company
 • McDougall W. (2001). An Introduction to Social Psychology, Fourteenth Edition, Batoche
  Books, Kitchener, 2001
 • Schneider F.-W., Gruman, J.-A. (eds.) (2012), Coutts, L.-M., Applied Social Psychology.
  Understanding and Addressing Practical Problems, second edition, Sage Publications, Inc.
 • Stainton, Rogers, W. (2003), Social Psychology. Experimental and Critical Approaches,Open University Press, Philadelphia

CURS:

 

Metode de evaluare:

 • 60% examen scris în sesiunea de examinare.

Criterii de evaluare:

 • Demonstrarea însușirii conceptelor de bază aferente tematicilor de curs și a capacității de operare cognitivă și practică cu acestea.

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 20% proiect de grup;
 • 10% eseu individual;
 • 10% participare activă.

Criterii de evaluare:

 • Pentru proiectul de grup: Realizarea unui proiect de grup (2-3) studenți, pe baza unei cercetări primare calitative și/sau cantitative. Scopul și obiectivele cercetării primare sunt definite în funcție de tematicile aleasă o problematică specifică, circumscrisă acestora. Alegerea temelor se face prin consultarea în avans cu conducătorul de curs și de seminar. Se vor puncta doar acele proiecte susținute oral în cadrul seminarului, de către toți membrii echipei, pe baza programărilor făcute – în cazuri excepționale, este nevoia unui act doveditor al imposibilității participării la susținerea orală a proiectului.
 • Pentru eseurile individuale: Realizarea a 3 scurte eseuri (exerciții) de reflecție și autocunoaștere, în cadrul seminariilor, pornind de la temele discutate (se iau în calcul doar eseurile realizate și predate în cadrul seminariilor, nu se acceptă eseurile predate ulterior, cu excepția cazurilor justificate pe baza unor documente, situațiile trebuind comunicate dinainte conducătorului de curs și de seminar)
 • Pentru participare activă: participare activă în cadrul seminarului pe baza parcurgerii bibliografiei recomandate pentru fiecare temă de seminar (minim 5 intervenții bazate pe textele citite)