S1: Sisteme informaţionale geografice şi analiza socio-economică spaţială

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR0157
Predare: curs: 2h, seminar: 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Analiza Datelor Complexe
Regim opţional:
Erasmus:

Ciprian Moldovan
lector universitar doctor
Facultatea de Geografie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail:

Curs

 1. Managementul bazelor de date şi instrumente de analiză spaţială: Baze de date spaţiale şi atribut în ArcGIS. Importul şi exportul datelor. Instrumente de analiză spaţială în ArcGIS
 2. Măsurarea distanţelor şi a timpului. Modelare spaţială. Modele de reţea
 3. Ajustarea şi interpolarea spaţială: Ajustarea. Interpolarea punctelor. Interpolarea suprafeţelor
 4. Modelarea zonelor de influenţă a centrelor urbane: Modelul Reilly. Modelul Huff. Modele de regresie
 5. Metode GIS de măsurare a accesibilităţii: Modele de gravitaţie
 6. Funcţii GIS pentru determinarea densităţilor urbane şi regionale. Funcţii liniare şi non-liniare
 7. Analiza componentelor principale, analiza factorială şi analiza cluster – aplicaţii GIS în analiza fenomenelor socio-economice

Seminar

 1. Managementul bazelor de date şi instrumente de analiză spaţială: Baze de date spaţiale şi atribut în ArcGIS. Instrumente de analiză spaţială în ArcGIS. Importul şi exportul datelor
 2. Măsurarea distanţelor şi a timpului. Modelare spaţială. Modele de reţea
 3. Ajustarea şi interpolarea spaţială: Ajustarea. Interpolarea punctelor. Interpolarea suprafeţelor
 4. Modelarea zonelor de influenţă a centrelor urbane: Modelul Reilly. Modelul Huff. Modele de regresie
 5. Metode GIS de măsurare a accesibilităţii: Modele de gravitaţie
 6. Funcţii GIS pentru determinarea densităţilor urbane şi regionale. Funcţii liniare şi non-liniare
 7. Analiza componentelor principale, analiza factorială şi analiza cluster – aplicaţii GIS în analiza fenomenelor socio-economice

 

Bibliografie curs

1. Bernhardsen, T. (1997) Geographical Information System, Viak IT, Arendal, Norway
2. Wang, F. (2015) Quantitative Methods and Socioeconomic Applications in GIS (2nd ed.) Boca Raton, FL: Taylor & Francis, USA
3. Heywood I., Cornelius S., Carver S. (1995) An Introduction to Geographical Information Systemms, Longman, Harlow, England
4. Imbroane, A.M., Moore D. (1999) Iniţiere în GIS şi Teledetecţie, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România
5. Minami, M. (2002) Using ArcMap ESRI press, Redland, CA, USA
6. Vieneau, Aleta (2002) Using ArcCatalog ESRI press, Redland, CA, USA
7. Zeiler, M. (2010) Modeling our world ESRI press, Redland, CA, USA
8. *** (2004) What is ArcGIS ESRI press, Redland, CA, USA

 

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 40% evaluare scrisă (finală) în sesiunea de examene

Criterii de evaluare:

 • verificarea gradului de sistematizare şi utilizare a noţiunilor însuşite
 • gradul de asimilare a terminologiei de specialitate
 • capacitatea de a opera cu cunoștințele noi asimilate

 

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 30% verificare practică pe parcurs
 • 30% colocviu de verificare a cunoştinţelor practice

Criterii de evaluare:

 • capacitatea de aplicare a cunoştinţelor teoretice în practică
 • capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate
 • operarea cu softurile geoinformaţionale

Obiective generale

 • Însuşirea bazei operaţionale necesare în utilizarea GIS, cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi metodelor consacrate în domeniu.

Obiective specifice

 • Înţelegerea principiilor de bază, a aparaturii şi a metodelor folosite la modelări GIS.
 • Capacitatea de realizare a unui proiect de cercetare complex pornind de la achiziţia datelor până la fazele de postprocesare şi integrare în modelarea GIS.