S2: Postmodernism şi gândire critică în ştiinţele sociale

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR0124
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Cercetare Sociologică Avansată

Gabriel Troc
conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

1. Introducerea principalilor termeni şi concepte: “modern”,
“modernism”, “postmodernism”, “postmodernitate”, “modernitate târzie”,
“deconstructivism”, “poststructuralism”, “antifundaţionism”. Caracterul
“epocal” al postmodernismului în raport cu modernul.
2. Modernitatea şi alteritatea exotică
3. Percepţia politică a timpului: “sfârşitul istoriei” (F. Fukuyama); “epoca post-industrială” (Daniel Bell); „modernitate fluidă” (Z. Bauman). Social-democrația și cea de-a „treia cale”.
4. Etica postmodernă: Etica modernă a datoriei şi fundamentele ei. Relaxarea constrângerilor morale ca urmare a mişcărilor liberaţioniste. Reinventarea postmodernă a eticii ca “etică nedureroasă” a individului autonom. Etici conjuncturale şi “post-umaniste”.
5. Conceptul de “postmodern” la Jean François Lyotard: cunoaşterea în societăţile informatizate. Pierderea încrederii în “metapovestirile” moderne de legitimare. Perspectiva postmodernă asupra legăturilor sociale. Instalarea neoliberalismului.
6. Rădăcinile filozofice ale postmodernismului (I) Filozofia ca artă şi religie – Friedrich Nietzsche. Programul: recuperarea unităţii dintre gândire şi viaţă. Modernitatea ca apogeu al istoriei nihilismului. Depăşirea nihilismului: supraomul. Etica “omului nobil”
7. Rădăcinile filozofice ale postmodernismului (II) Cunoaştere şi putere – Michel Foucault. Istoria ca genealogie. Discursul. Obiectivare/subiectivare. Bioputere. Cunoaştere-adevăr-putere.
8. Rădăcinile filozofice ale postmodernismului (III) Critica logocentrismului; decontructivismul – Jacques Derrida. Istoria metafizicii ca limbaj. Arhi-scrierea. Decentrarea subiectului. Lectura deconstructivă.
9. Postmodernismul şi politica culturală. Politica transferată în sfera culturii. Postmodernitate, postcolonialismș postsocialism. Feminism şi postmodernism. Politica diferenţei.
10. Dezbatere: Neoliberalismul
11. Dezbatere: Feminismul
12. Dezbatere: Ecologismul/Încălzire globală
13. Dezbatere: Marxismul astăzi
14. Dezbatere: Noile mișcări de protest: „primăvara arabă”; „occupy”; grupul Anonymous etc.

 

Seminar

1. Introducerea principalilor termeni şi concepte
Călinescu, Matei – Cinci feţe ale modernităţii, Univers, Bucureşti, 1995
2. Modernitatea şi alteritatea exotică
(se proiectează și dezbate filmul documentar “Zoos Humain”).
3. Percepţia politică a timpului
Fukuyama, Francis – Sfârşitul istoriei?, Vremea, Bucureşti, 1994
4. Etica postmodernă
Bauman, Zygmunt – Etica postmodernă, Amarcord, Timişoara, 2000
5. Sfirșitul metanarațiunilor
Lyotard, Jean François – Condiţia postmodernă, Babel, Bucureşti, 1993
6. Rădăcinile filozofice ale postmodernismului (I)
Nietzsche, Friedrich – A Doua consideraţie inoportună, Ararat, Bucureşti, 1994
7. Rădăcinile filozofice ale postmodernismului (II)
Foucault, Michel – Biopolitică şi medicină socială, Idea Design & Print, Cluj, 2003 88.
8. Rădăcinile filozofice ale postmodernismului (III)
Derrida, Jacques – Despre Gramatologie, Tact, 2009
9. Prezentare și analiză de text:
a. Terry Eagleton, Why Marx was Right, Yale University Press, 2011, Cap. 1
b. Boris Buden, Despre sfârșitul postcomunismului. Zonă de trecere, Tact, 2012, Cap. Turnura cinică
10. Prezentare și analiză de text:
a. Terry Eagleton, Why Marx was Right, Yale University Press, 2011, Cap. 2
b. Boris Buden, Despre sfârșitul postcomunismului. Zonă de analiza de text, dialogul tematizat trecere, Tact, 2012, Cap. Când libertatea a avut nevoie de copii
11. Prezentare și analiză de text:
a. Terry Eagleton, Why Marx was Right, Yale University Press, 2011, Cap. 3
b. Boris Buden, Despre sfârșitul postcomunismului. Zonă de trecere, Tact, 2012, Cap. Unde era societatea?
12. Prezentare și analiză de text:
a. Terry Eagleton, Why Marx was Right, Yale University Press, 2011, Cap. 4
b. Boris Buden, Despre sfârșitul postcomunismului. Zonă de trecere, Tact, 2012, Cap. „Tovarăşi, nici acum nu mi-e ruşine de trecutul meu comunist”
13. Prezentare și analiză de text:
1. Mike Davis, Springs confronts winter, NLR, 72, Nov-Dec 2011
1. Terry Eagleton, Why Marx was Right, Yale University Press, 2011, Cap. 5
2. Boris Buden, Despre sfârșitul postcomunismului. Zonă de trecere, Tact, 2012, Cap: Viiitorul: utopia după sfârșitul utopiei

Bauman, ZygmuntEtica postmodernă, Amarcord, Timişoara, 2000

Boris BudenDespre sfârșitul postcomunismului. Zonă de trecere, Tact, 2012

Călinescu, MateiCinci feţe ale modernităţii, Univers, Bucureşti, 1995

Connor, StevenCultura postmodernă, Meridiane, Bucureşti, 1999

Derrida, JacquesDespre Gramatologie, Tact, 2009

Terry EagletonWhy Marx was Right, Yale University Press, 2011

Fukuyama, FrancisSfârşitul istoriei?, Vremea, Bucureşti, 1994

Harvey, DavidCondiţia postmodernităţii, Amarcord, Timişoara, 2002

Lyotard, Jean François  – Condiţia postmodernă, Babel, Bucureşti, 1993

Nietzsche, Friedrich – A Doua consideraţie inoportună, Ararat, Bucureşti, 1994

Foucault, MichelBiopolitică şi medicină socială, Idea Design & Print, Cluj, 2003

Heidegger, Martin Întrebare privitoare la tehnică  în Originea operei de artă, Humanitas, Bucureşti, 1995

Vattimo, GianniSfârşitul modernităţii. Nihilism şi hermeneutică în gândirea postmodernă, Pontica, Constanţa, 1993

 

CURS:

 

Metode de evaluare

  • 35% – dezbatere (evidențierea gradului de însușire a terminologiei predate)

Criterii de evaluare:

  • însușirea informațiilor predate

 

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

  • 25% – recenzie de carte (5-7 pagini la 1,5 rânduri, caracter 12)
  • 40% – proiect de grup: organizare dezbatere

Criterii de evaluare:

  • abilitatea de documentare
  • participare în cadrul unui proiect de grup

Obiective generale

  • Cursul îşi propune să-i familiarizeze pe studenţi cu principalele orientări teoretice şi social-politice ale societăţii contemporane catalogate drept « postmodernă » : relativism cultural, politici ale diferenţei, cultul toleranţei faţă de minorităţi, delegitimarea metanaraţiunilor moderne etc.

Obiective specifice

  • Pornind de la principalii termeni şi concepte vehiculate în literatura postmodernă, cursul continuă prin clarificarea genealogie modernului, cu accent pe elementele centrale ale etosului modern : raţionalitate, progres, « ruptura cu trecutul », laicitate şamd, inventariind  apoi principalele inovaţii ale modernului (a căror legitimitate este deconstruită azi de diferite ramuri ale postmodernismului) : umanismul constituit în jurul definiţiei omului ca animal raţional ; timpul profan, istoric, linear şi ireversibil ; societatea ca proiect raţional ; emanciparea universală ; superioritatea civilizaţiei occidentale, etc. In continuare se urmăreşte hiatul dintre proiectul Iluminist şi prima realizare a sa, în secolul XIX, prin : industrializare, capitalism, separarea sferelor culturii, biopolitică. În partea a doua sunt prezentaţi doi autori reprezentativi pentru genealogia postmodernismului : Nietzsche şi Foucault. Ultima parte se concentrează asupra aspectelor estetice, sociale şi politice ce rezultă din deconstrucţia modernului aşa cum este întreprinsă aceasta de postmodernism.