S4: Modele computerizate de analiza datelor calitative

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AMR0162
Predare: curs 1h, laborator 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 4, Masteratul Analiza Datelor Complexe
Regim opţional:
Erasmus:

Călin Goina
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: goinace@yahoo.com

Curs

 1.  Cum gândim științele sociale, ce întelegem prin ”cercetare” și care sunt diferențele dintre cercetarea ”calitativă” și cea ”cantitativă” – Bernard, H. Russell. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc., 2001, pp. 30-60
 2.  Cum ne apropiem de cercetarea non-cantitativă, care nu se bazează pe ”eșantionul reprezentativ pentru întreaga populație cu o marjă de eroare de x”, ci pe studii de caz? – „Introduction” – Yin, Robert. Case Study Research: Design and Methods. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2000, pp. 1-18.
 3. Cum gândim ipotezele de lucru și cum construim argumentele în analiza datelor calitative – „Designing Case Studies.” – Yin, Robert. Case Study Research: Design and Methods. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2000, pp. 19-33.
 4. Cum evaluăm posibilele moduri în care putem face erori în analiza – designul cercetării calitative – „Designing Case Studies.” – Yin, Robert. Case Study Research: Design and Methods. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2000 pp. 19-57.
 5. Culegerea datelor calitative – „Conducting Case Studies: Collecting the Evidence.” – Yin, Robert. Case Study Research: Design and Methods. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2000 pp. 73-97.
 6. Cum putem să ne selectăm cazurile astfel încât ele să fie relevante pentru întrebarea noastră de cercetare? – King, Gary, Robert Keohane, and Sidney Verba. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. pp. 128-149
 7. Analiza datelor calitative – partea 1. Analiza datelor rezumându-ne la un singur caz. – „Analyzing Case Study Evidence.” Yin, Robert. Case Study Research: Design and Methods. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2000 pp. 109-140.
 8. Analiza datelor calitative – partea a 2a. Cum putem să încercăm să ne apropiem de explicații cauzale – tematica mecanismelor. – Elster, Jon. „A Plea for Mechanisms” in Hedstrom, Peter, and Richard Swedberg. Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1998 pp. 45-73.
 9. Analiza datelor calitative – partea a 3a – O analiză, nu de fotografie, nu de moment, ci o analiză a procesualității fenomenului de înțeles. – King, Keohane, Verba. King, Gary, Robert Keohane, and Sidney Verba. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994 pp. 75-114.
 10. Cum să ne apropiem de analiza unor cazuri multiple? – Chapter 5, Becker, Howard. Tricks of the Trade: How to Think About Your Research While You’re Doing it. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998
 11. Cum să ajungem la concluzii riguroase și solide? – „Conducting Case Studies: Collecting the Evidence.” Yin, Robert. Case Study Research: Design and Methods. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2000 pp. 97-108.
 12. Date contra-factuale – măsura în care ne putem sprijini pe ele? – Singer, J. David. „The Historical Experiment as a Research Strategy in the Study of World Politics.” Social Science History 2 (Fall 1977): 1-22.
 13. Generalizare și abstractizare în analiza datelor calitative – Becker, Howard. Tricks of the Trade: How to Think About Your Research While You’re Doing it. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998
 14. Concluzii, discuție pe marginea a cele învățate până acum. Feedback și cum să mergem mai departe?

Seminar

 1. Introducere în analiza datelor calitative, prezentarea software-ului Atlas.ti, probleme legate de achiziționarea și instalarea acestuia.
 2. Probleme legate de conversia datelor, introducerea textelor, imaginilor, hărților sau fișierelor sunet în Atlas.ti. Cum punem la cale o „hermeneutical unit”?
 3. Codare – partea 1a. Diversele moduri în care se poate face tehnic operația de codare.
 4. Codarea – partea a 2a. Ce înțelegem prin ”codare” – cum ne apropiem conceptual de ideea de a sublinia, de a identifica ”semnificațiile” unei fraze sau a unui paragraf.
 5. Codarea – partea a 3a. Odată ce am trecut în revistă toate documente și le-am codat, cum reorganizăm codurile obținute: ”merging” codes vs. ”spliting” codes.
 6. Structuri de coduri: coduri subordonate, coduri dominante, super-coduri: această muncă ne organizează semnificațiile descoperite în clustere de semnificații.
 7. Analiza vizuală – mapping the codes. Relații între coduri și clustere de coduri.
 8. Familii: pentru a putea stabili relațiile dintre nodurile de semnificații identificate parțial în săptămâna anterioară vom creea sub-eșantioane formate pe baza unor categorii comune documentelor cu care lucrăm – creating ‚”families” în Atlas.ti
 9. Query: super-comanda ”query” ne îngăduie să căutăm relații între coduri, limitate la sub-eșantioanele definite prin ”familii” – pentru a căuta relații și conexiuni pe care nu le-am detectat în stadiile anterioare ale analizei.
 10. Memos – un instrument de nivel intermediar. Cum să construim, pe baza unor străfulgerări și idei pe care le-am avut în vreme ce lucrăm cu datele mici ”schițe” de analiza parțială = memos.
 11. Conexiuni complexe – procesul de abstractizare și generalizare pe structura „scării lui Iacob”: textele initiale, citate, coduri, memos.
 12. Redactarea unei hărți conceptuale – vizualizarea conexiunilor descrise și descoperite în etapele anterioare.
 13. Exportul datelor din Atlas.ti în alte tipuri de software.
 14. Redactarea unei lucrări de cercetare pe baza de date calitative. Scriere academică.

Becker, Howard. Tricks of the Trade: How to Think About Your Research While You’re Doing it. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998.
Bernard, H. Russell. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc., 2001
Hedstrom, Peter, and Richard Swedberg. Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1998
King, Keohane, Verba. King, Gary, Robert Keohane, and Sidney Verba. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
Singer, J. David. „The Historical Experiment as a Research Strategy in the Study of World Politics.” Social Science History 2 (Fall 1977): 1-22.
Yin, Robert. Case Study Research: Design and Methods. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2000.
Atlas.ti – Video Tutorials, site: http://atlasti.com/video-tutorials/ accesat in 3 decembrie, 2016.

CURS:

 

Metode de evaluare

 • 50% examen scris

Criterii de evaluare:

 • nivelul de sofisticare și claritate teoretică pe care îl oferă studentul în răspunsurile lui

 

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 50% note atribuite săptămânal pe fiecare din exercițiile de seminar

Criterii de evaluare:

 • nivelul de complexitate al rezolvărilor oferite de student pentru fiecare temă specifică de seminar în software-ul Atlas.ti

Obiective generale

 • de a învăța studenții să pună în practică un mod avansat de interpretare și generalizare a datelor de tip calitativ, folosindu-se de aplicații software specifice

Obiective specifice

 • a culege datele de tip calitativ, a le ordona, rezuma, interpreta, coda, corela și în cele din urmă a accede la generalizări bazate pe munca cu datele individuale, asistată de software-uri specifice analizei datelor calitative.