Declarație de solidaritate

Publicat in Noutăți

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Departamentul de Sociologie și
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară

 

Declarație de solidaritate

 

 

Colectivul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială în Limba Maghiară și al Departamentului de Sociologie (linia română) a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca urmărește cu îngrijorare schimbările planificate privind reglementarea activității Academiei de Științe din Ungaria (MTA), schimbări a căror implementare ar avea consecințe profunde și de lungă durată asupra acestei instituții.

Dorim să ne exprimăm solidaritatea cu toți angajații MTA, amintindu-i în mod special pe colegii noștri de la Institutul de Cercetări în Științele Sociale.

În ultimele decenii au avut loc numeroase colaborări între colectivele instituției clujene și ale celei din Budapesta, concretizate în cercetări comune, prelegeri cu lectori invitați, cât și în găzduirea la UBB Cluj-Napoca a Conferinței Anuale a Societății Sociologilor Maghiari din 2014, cu sprijinul MTA. Cercetările Departamentului de Sociologie și ale Departamentului de Studiere a Minorităților din cadrul MTA-Budapesta s-au extins în multe ocazii și asupra realităților sociale din Transilvania, oferind oportunitatea implicării cercetătorilor de la UBB Cluj-Napoca și astfel o înțelegere mai complexă a proceselor sociale.

Cercetătorii Departamentelor de Sociologie și de Studiere a Minorităților din cadrul MTA Budapesta studiază o serie de fenome sociale contemporane, oferind resurse de cunoaștere importante pentru elaborarea unor politici publice adecvate. Independența acestei instituții constituie o precondiție absolut necesară  pentru desfășurarea unor cercetări fundamentale, indispensabile pentru buna funcționare a învățământului universitar. Activitatea noastră de predare și cercetare a fenomenelor sociale din Ungaria ar fi greu de imaginat fără utilizarea contribuțiilor teoretice și de cercetare fundamentală realizate de către colegii noștri de la MTA.

Sperăm că situația de instabilitate ce marchează în aceste zile activitatea MTA se va încheia într-un mod favorabil instituției, iar cercetătorii își vor putea relua activitatea științifică independentă.

 

Conf. dr. Veres Valér – Director Departament Sociologie şi Asistenţă Socială în Limba Maghiară, UBB

Lect. dr. Cristina Raţ – Director Departament Sociologie, UBB