Programul Erasmus +

Publicat in Erasmus+

MOBILITĂȚI DE STUDIU

Durata mobilităţilor, data începerii şi conţinutul programului de studiu în cadrul schimburilor studenţeşti vor fi stabilite de către cadrele didactice responsabile în funcţie de calendarul şi structura academică, precum şi de condiţiile de schimb prevăzute în acordurile bilaterale de cooperare ERASMUS+.

 

MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ – PLASAMENTE  STUDENŢEŞTI

Plasamentul este perioada de practică profesională (durata minimă – 2 luni) desfăşurată într-o întreprindere, centru de formare, centru de cercetare sau alte tipuri de organizații profesionale, din altă ţară participantă la Programul Erasmus+*, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoștințe practice.

Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:

  •  recunoaşterea academică completă, de către instituţia de învăţământ superior de origine, a perioadei petrecute în străinătate;
  •  semnarea unui acord de stagiu ce va cuprinde programul perioadei de plasament – acord  aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi organizaţia gazdă;
  •  plasamentul se face în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.

 

BENEFICIILE CALITĂȚII DE „STUDENT ERASMUS+”

  •  perioada de studiu (între 3 luni şi un an academic) şi de practică se consideră parte integrantă a programului de studiu din universitatea de origine şi se înscrie în Foaia Matricolă, ce însoţeşte Diploma finală;
  •  recunoaşterea academică a perioadei de studiu la universitatea parteneră, precum şi a rezultatelor obţinute la examene şi alte forme de verificare;
  •   studentul ERASMUS+ este scutit de plata taxelor de şcolarizare la universitatea parteneră;
  •  studenţii bursieri, vor continua să primească bursa naţională, pe parcursul perioadei de studiu ca student ERASMUS+, la universitatea parteneră.
  •  un student poate beneficia de mai multe mobilități Erasmus cu condiția să un depășească în total 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studiu (licență, master sau doctorat)