Home Admissions
PhD PDF Print E-mail

În cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii "Babeş-Bolyai", facultatea noastră oferă studii doctorale în domeniul sociologiei sub îndrumarea profesorilor universitari: dr. Enikő Albert-Lőrincz, dr. Petru Iluţ, dr. Livia Popescu, dr. Traian Rotariu, dr. Maria Roth şi dr. Traian Rotariu.

Doctoratul se organizează cu frecvenţă si fără frecvenţă. Durata doctoratului, definită ca perioada cuprinsa între data admiterii şi data susţinerii tezei este, la forma cu frecvenţă de 4 ani, iar la forma fără frecvenţă de 6 ani. Doctoranzii cu frecvenţă beneficiază de bursă doctorală pe o perioadă de trei ani.

Toţi doctoranzii sunt invitaţi să se implice activ în proiectele de cercetare desfăşurate de membrii facultăţii, cât şi în sarcinile didactice curente: seminarii şi consultaţii pentru studenţi.

Pentru mai multe detalii, contactaţi Şcoala Doctorală a Universităţii "Babeş-Bolyai":

http://www.ubbcluj.ro/ro/pr-acad/scoli-doctorale.html

Admitere

Indiferent de forma în care se organizează doctoratul, admiterea candidaţilor se face prin concurs. Concursul de admitere se organizează, de regulă, la începutul anului universitar şi constă din două probe: o probă scrisă, pe baza unei tematici aferente fiecărei specializări, anunţată cu cel puţin şase luni înainte şi un interviu în cadrul căruia va fi analizat proiectul propus de candidat şi se vor testa aptitudinile şi cunoştinţele de specialitate ale candidatului. Pentru ambele probe comisiile acordă note de la 1 la 10, media acestor note constituind media obţinută de candidat la admitere. Vor fi declaraţi admişi, în limita locurilor scoase la concurs, candidaţii care au obţinut minimum media 8, în ordinea mediilor obţinute.

Last Updated on Sunday, 14 February 2010 10:31
 

Quick Links

ASAS
The Association of Social Work Students
CLUSTER
The Association of Sociology Students from Romania

Contact

B-dul 21 Dec. 1989 No. 128,
Cluj-Napoca 400604
Tel: + 40-264-42.46.74,
+ 40-264-41.99.58
Fax: + 40-264-42.46.74

secretariat@socasis.ubbcluj.ro