Home Research
Research PDF Print E-mail

Research centers affiliated to the faculty:

 

Centre for Advanced Sociological Research

Research Centre on Interethnic Relations

The Institute for Integrative Social Studies

The Centre for Population Studies

Centre for Research and Documentation on Rural Sociology

Centre for the Evaluation of Socio-Educational Profile

Research projects:

 

"Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: “Dezvoltarea economiei sociale”,  contractul de finanțare POSDRU/84/6.1/S/57308.


Raport pentru prima componentă a cercetării: Cercetare în rândul grupurilor supuse riscului de excluziune socială - Raport de cercetare cantitativă şi calitativă.
Raport economie sociala, Sectiunea 1
Raport economie sociala, Sectiunea 2
Raport economie sociala, Sectiunea 3

Raport pentru a doua componentă a cercetării: Cercetare pe segmentul societaţilor comerciale (A2) - Raport de cercetare cantitativă şi calitativă"
Raport economie socială II

Raport pentru a treia componentă a cercetării: Raport de cercetare cantitativă şi calitativă (A3)
Raport economie socială III

 


 

IDEI - The Study of Presidential Elections in Romania 2009
(2009-2011)
Director: conf.univ.dr. Mircea Comşa
Read more...

 

EU Kids Online II
(2009-2011)
Coordinator: Drd. Monica Barbovschi
Read more...

 

THE URBAN BLOG:

http://socasis.ubbcluj.ro/urbanblog/

 

Grant PNII Programul parteneriate 91-039/2007
Metodologie de evaluare a impactului politicilor familiale asupra comportamentului şi evoluţiei structurilor familiale în plan regional şi naţional
(2007-2010)
Director: Conf. univ. dr. Cornelia Mureşan

Grant Nr. 91-063 /2007
The Social Diagnosis of School Performance Using the School Success Profile (SSP-RO) and the Design of Research-Based Intervention Methods
(2007-2010)
Director: prof. dr. Maria Roth
Read more...

Grant nr. 91056/2007
Social Inclusion and Access to the Labour Market for Persons with Psychological Problems - ACCESEGAL
(2007-2010)
(in partnership with Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca)
Coordinator on behalf of the Social Work Department: Lect. dr. Andrea Fabian
Read more... ACCESEGAL

Grant CEEX 157/2006
Disparities in the Use of Health Care Services in the North-West Region of Romania. Socio-economic Patterns and Causes
(2006-2008)
Director: prof. dr. Livia Popescu
Read more...

Proiect de cercetare-dezvoltare complex (INFOSOC) Contract nr. 73-CEEX-II-03-31/07/2006
Socio-Cultural Implementation Models of Multi-Agent Designs for E-Learning
(2006-2008)
Director: conf. dr. Iulian Pah
Read more...

Grant CEEX 12/2006
Civic and political participation and social responsibility for democratic governance. Active citizenship on the verge of EU accession
(2006-2008)
Director: conf. univ. dr. Mircea Comşa
Read more...

Grant CNCSIS tip A 1494/2007
Risks and consequences of Internet use among children and adolescents from the perspective of the evolution towards a knowledge-based society
Director: prof. dr. Maria Roth
Read more...

Generations and Gender Program 2006 - Romanian Contextual Database
Director: conf. univ. dr. Cornelia Mureşan
Read more ...

 

Grant CNCSIS 30/1232, 42/155, 98/155 si 30/155,
Impactul transformarilor politice, sociale, economice, culturale şi ideaţionale asupra evoluţiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. România in perspectivă comparativă internaţională
(2002-2004)
Director: Conf. univ. dr. Cornelia Mureşan

 

Programul CERES3-110/2003
Proceduri şi instrumente de evaluare internă şi de asigurare a calităţii, în vederea implementării standardelor şi reperelor europene
(2004-2005)
Director: prof. dr. Elisabeta Stănciulescu
Proiect cercetare

Programul Borderlines in Urban Planning
(2004-2006)
Coordinator: conf. dr. Rudolf Poledna

 

Last Updated on Thursday, 31 March 2011 18:21
 

Quick Links

ASAS
The Association of Social Work Students
CLUSTER
The Association of Sociology Students from Romania

Contact

B-dul 21 Dec. 1989 No. 128,
Cluj-Napoca 400604
Tel: + 40-264-42.46.74,
+ 40-264-41.99.58
Fax: + 40-264-42.46.74

secretariat@socasis.ubbcluj.ro