Home Research
PDF Print E-mail

CENTRUL DE CERCETARE ŞI DOCUMENTARE ÎN SOCIOLOGIE RURALĂ
CENTRE FOR RESEARCH AND DOCUMENTATION IN RURAL SOCIOLOGY


Centrul a fost înfiinţat în 2002 în urma unui parteneriat instituţional(IP) de tip SCOPES dintre Fondul Naţional de Cercetare din Elvetia (SNF) şi România. Parteneri în acest proiect ROCNET au fost Centrul Federal de Cercetare în economie şi inginerie agrară  (SWISS FEDERAL RESEARCH STATION FOR AGRICULTURAL ECONOMICS AND ENGINEERING) din TÄNIKON( co-ordinator), persoană de contact: dr. Ruth Rossier-Steiner, Dipl. Ing.-Agr. ETH (proiect realizat împreună cu doi parteneri din Europa Centrală şi de Sud-Est (România şi Croaţia ); Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca , Romania (persoană de contact: conf.univ. dr. Agnes Neményi) şi Institutul pentru Agricultură si Turism din Porec , Croatia (persoana de contact: ec. Anita Ilak-Persuric). Partenerul din Romania a reuşit să îndeplinească unul dintre principalele obiective ale proiectului, înfiinţând un centru de documentare prin modernizarea echipamentului existent şi fondarea unei biblioteci cu cărţi şi jurnale de specialitate din domeniul studilor în rural.

Membri
Kinga Gál, 2007-2008,  cu o bursă individuală  din proiectul de cercetare dintre Centrul Federal de Cercetare în economie şi inginerie agrară  (SWISS FEDERAL RESEARCH STATION FOR AGRICULTURAL ECONOMICS AND ENGINEERING) din TÄNIKON, Elveţia şi CCDRS (Centrul de Cercetare şi  Documentare în Sociologie Rurală) al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din UBB   (AGROSCOPES);
Cerc. ştiinţ. drd. Enikő Veress, angajată în proiectul IP SCOPES între 2003-2004 şi în perioada aprilie-octombrie 2008, Asistent director proiect în proiectul AGROSCOPES

Domenii de cercetare
Cercetare în sociologia rurală;
Documentare (centrul deţine o bibliotecă proprie);
Training în zone rurale din România;
Economie rurală;
Modul de viaţă şă bunăstare în mediul rural;
Aspecte şi trend-uri demografice în mediul rural;
Agricultură şi dezvoltare rurală;
Problematica gender în mediul rural.

Proiecte naţionale şi internaţionale

- Studiul Consecintele migratiei internationale asupra familiei rurale din Romania, 2008-2009, in colab cu Gal Kinga, ERSTE Foundation, Viena, Austria, a fost terminata si acceptata.

- EU European Masters Programme for Rural Animators (9 tari europene participante); program ERASMUS;

- Evaluation of VET in the new framework (8 tari europene participante) 2010-2013;

- Organizarea unui workshop internaţional la Cluj-Napoca în perioada 5-7 iunie 2008, cu participanţi de la numeroase instituţii europene de prestigiu în studii rurale. Trends in Farm Succession

- Dezvoltare rurală şi tranziţia la economia de piaţă. Cercetare ştiinţifică comparativă în Europa de sud-est. Studii de caz în România şi Croaţiat (proiect ROCNET). SCOPES 2001-2004, finanţat de Elveţia, colaborator Eniko Veress, cerc. la BBU, instituţii partenere: Fondul Federal de Cercetare din Elveţia şi Anita Persuric, Institutul de Agricultură şi Turism, Porec, Croatia (finalizat).
- Farmtrans, Scopes 2005-2008, sponsorizat de Fondul Elveţian de Cercetare. Cercetare sociologică în zone rurale, director proiect: conf. univ. dr. A Nemenyi, asistenţi: Gál Kinga, E.Veress (pentru partenerul din România), proiect realizat în parteneriat cu Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-TänikonART,CH-8356 Ettenhausen, Switzerland, coordonatori: dr. Stefan Mann şi dr.Ruth Rossier-Steiner - (în derulare).
- Satele din Secuime înainte de  integrarea UE, proiect SAPIENTIA 2003, realizat cu contribuţia studenţilor, rezultalele cercetţrii au fost publicate într-o carte(vezi mai jos) (finalizat).
- Importanţa proiectelor de dezvoltare comunitară în satele din Transilvania, proiect SAPIENTIA în 2004 şi un alt  proiect SAPIENTIA în 2003, realizat cu contribuţia studentilor de la UBB , rezultale cercetşrii au fost publicate într-o carte(vezi mai jos) (finalizat).

Cărţi publicate

TRENDS IN LAND SUCCESSION - Dr. A.Nemenyi (ed.), Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana, 2009.

WOMEN PERSPECTIVES IN FAMILY  FARMING AND RURAL DEVELOPMENT, Porec, Croatia, 2003 (coord.) A.Presuric, A.Nemenyi, R.Rossier.

FALUSZOCIOLÓGIA  Történet, elmélet, módszertan és empirikus elemzés.(Sociologie Rurală. Istorie, abordări teroretice, metodologie şi studii empirice), Editura STÚDIUM, Cluj, 2004, Coordinat şi editat de conf. univ dr. Agnes Neményi.

SOMOSKAI ASSZONYOK(Femei din Somoska), Editura Művelődés, Kolozsvár, 2004, editat de A.Neményi.

RELATII GENDER IN MEDIUL RURAL, Editura RISOPRINT Cluj –Napoca 2004, editat de A.Nemenyi.

A DÉLI ALPOK VIDÉKÉNEK TELEPÜLÉSTIPIZÁLÁSA(Tiplogia aşezărilor din zona Munţilor Alpi de Vest), Editura RISOPRINT Cluj-Napoca, Editor A.Nemenyi, 2004.

TÁRSADALOM ÉS POLITIKA (Politică şi societate)co-ordonat de A.Neményi,  coautori: B.Bodó, Z. Ilyés, A.Z.Szász, E. Veress, Editura RISOPRINT Cluj-Napoca 2006.

SZÉKELYFÖLDI FALVAK AZ EU CSATLAKOZÁS ELŐTT(Sate din Secuime înainte accesului România în EU) , Coord A.Neményi, colab. Cs.Beke, G.Buja, M. Kocs, Editura RISPORINT, Cluj-Napoca , 2006.

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROJEKTEK HATÁSA A VIDÉKI MAGYARLAKTA TERÜLETEK MIGRÁCIÓJÁRA (Impactul proiectelor de dezvoltare comunitară asupra migraţiei în zonele cu populaţie maghiară, Coord. A. Neményi, colab G.Buja, J.Dezső, B.Glaz, I.Miklós, Editura RISOPRINT Cluj-Napoca 2006.

Activităţi ale centrului 
Anchete sociologie de teren în domeniul studiilor rurale (în câteva din aceste cercetări au fost antrenaţi şi studenţi de la Facultatea de Sociologie şi Asisştenţă de la UBB îin 2002, 2003, 2004,2005,2006,2007 în următoarele localităţi rurale : Zetea/Zetelaka (judeţul Harghita), Lunca de Jos, Lunca de Sus (Judeţul Harghita), Cristuru Secuiesc (judeţul Harghita), Frumoasa (judeţul Bacau), Cojocna/Kolozs (judeţul Cluj), Petreşti/Mezopetri (judeţul Satu-Mare), Horezu (judeţul Vâlcea)

Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale
Porec, Croaţia, 2003, cu participarea a trei membri din  România.
Elveţia  2003, 2004 cu participarea a două persoane din România.
Participarea unei studente de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială ( Ander Etelka ) la şcoala de vară din Lugano, Elveţia(2004).
Workshop FAO la Roma, Italia (Agnes Neményi, EV), februarie 2004, cu participarea celor doi parteneri din Elveţia, respectiv Croaţia.
Participarea la workshop-uri organizate de Universitatea din Oxford (A.Neményi ) în ianuarie şi septembrie 2007; la Berlin(Germania) iunie 2007, la Ljubljana (Slovenia) ianuarie 2008.
Túrkeve, Hungary 200, cu lucrări ştiinţifice ale conf.univ. dr. A.Neményi şi doi studenţi   (Fazakas Reka şi Varga Eniko) , publicate în cartea Mikroközösségek (Microcomunităţi)


Date de contact

Centrul de Cercetare şi Documentare în Sociologie Rurală, cam.213, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai
B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, Cluj-Napoca, Romania

Director centru:
Conf.univ.dr. Ágnes NEMÉNYI
Persoana de contact: Conf.univ.dr. Ágnes NEMÉNYI
Telefon: +40(0)723-341351
Fax : +40-(0) 264-4209 57
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Monday, 29 March 2010 11:59
 

Quick Links

ASAS
The Association of Social Work Students
CLUSTER
The Association of Sociology Students from Romania

Contact

B-dul 21 Dec. 1989 No. 128,
Cluj-Napoca 400604
Tel: + 40-264-42.46.74,
+ 40-264-41.99.58
Fax: + 40-264-42.46.74

secretariat@socasis.ubbcluj.ro