1. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munkás-képző Kar szabályzatának II. címe, III. fejezete, 44-es bekezdésével összhangban, illetve a Magyar Szociológia Intézet/Tanszék keretében kialakult szokásokat követve, illetve a diákok számára…
Záróvizsgához szükséges információk: iratkozás, időpont, iratok .....Read more Beiratkozás, iratok ›
Antropológia, Humán erőforrás, Szociológia, Szociálismunka .....Read more Tematika – 2019 július ›