Záróvizsga - 2020. - téli szeszió ....Read more Záróvizsga – 2020. – téli szeszió ›
1. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munkás-képző Kar szabályzatának II. címe, III. fejezete, 44-es bekezdésével összhangban, illetve a Magyar Szociológia Intézet/Tanszék keretében kialakult szokásokat követve, illetve a diákok számára…
Záróvizsgához szükséges információk: iratkozás, időpont, iratok .....Read more Záróvizsga – 2019. nyári szeszió ›
Antropológia, Humán erőforrás, Szociológia, Szociálismunka .....Read more Tematika – 2019 július ›