Mentálhigiéné a szociális munkában

Posted in Mesterképzés

A mentálhigiénés szakember működési szintjei: az egyén fizikai, intra- és interperszonális világa, a család, a csoport, a közösség.

 

A mesteri program típusa: interdiszciplináris, alkalmazott, szakmai jellegű, négy féléves képzés.

A képzés hármas irányultságú: elméleti, önismereti és készségfejlesztő, kutatási.

1.Az elméleti képzés célja célja a pszichoszociális jelenségekre vonatkozó ismeretek átadása.

2. Az önismeret és készségfejlesztés célja olyan mentálhigiénés szemléletmód kialakítása, amely segíti a szakszerű mentálhigiénés projektek megtervezését, levezetését, kiértékelését. Támogatja a segítő személyiségének alkalmassá tétele a kliensekkel való munkára.

A kliensekkel való munkához szükséges készségek kialakítása vonatkozik a:

TÁJÉKOZÓDÁSI készségekre:

  • Mi a probléma?
  • Mit kell, hogy tudjak a kezeléséhez?
  • Hogyan tudom megoldani?

PROBLÉMA MEGOLDÁSI készség:

  • kérdésfelvetés, megoldás megtalálása, kivitelezése, beavatkozási modellek és technikák alakalmazása,
  • a kliens bevonása a megoldás keresésbe.

3. A kutatási módszertanra vonatkozó elméleti és gyakorlati oktatás célja felkészítés a szakosodásnak megfelelő beavatkozó jellegű kutatások kivitelezését.

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

 

Kötelező tárgyak Választható tantárgyak
·         A mentálhigiéné elmélete és gyakorlata

·         Jó gyakorlat modellek a mentálhigiénében

·         Segítő kapcsolat művészetterápiás technikákkal

·         Életkrizisek kezelése: módszerek és gyakorlat

·         Mentálhigiénés tanácsadás

·         Közösségi szükségletek felmérése és tanácsadás

·         Kutatásmódszertan

·         Foglalkozási terápia tervezése

·         Gyakorlat: mentálhigiénés projekt

·         Az egészség társadalmi meghatározottsága

·         Családi tanácsadás elmélete és gyakorlata

·         Egyéni tanácsadási technikák

·         Rendszerszemléletű családterápiák

·         Etika

·         Coaching és szupervízió

·         Trauma feldolgozás

·         Emberi erőforrás management

·         Stresszkezelés a veszélyeztetett és kockázati csoportokban

·         Gerontológia

·         Speciális megelőzés a szerhasználati zavarokban

·         Szociális jog

·         A munkaerőpiacra való beilleszkedés modelljei

·         A gyermek- és fiatalkori bűnözés

·         Bűnelkövetőkkel folytatott tanácsadói munka

·         Drogfüggők tanácsadásának elmélete és gyakorlata

·         Szociális ellátás speciális igényű és idős személyek számára