Florina Pop

Tanszék: Szociális munka (román tagozat)

Titlu: Lector Doctor Universitar

Adresa:Clădirea Mărăști, str. Anghel Saligny

Birou: 404

Email:pop.florina@yahoo.com

Functia: Tutore An 2 Asistenta socială;

BioInteresePredarePublicaţiiProiecte
 • Politici familiale
 • Voluntariat
 • Consiliere și metode de cercetare în asistență socială
 • Politici familiale şi bunăstarea copilului
 • Voluntariat în asistenţa socială – opţional
 • Probleme sociale
 • Metode de asistenţă socială (II): consilierea individului şi familiei
 • Metode şi tehnici de cercetare
 • Stagiu de cercetare şi elaborarea lucrării de disertaţie
TitluCitat deAnul
MAPPING ROMA MARGINALIZATION IN LOCAL CONTEXTS.
E VINCZE, C DÎRŢU, AN FURTUNĂ, M HERŢANU, I Hossu, E Mihalache, ...
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Sociologia 58 (2), 2013
42013
Roma Settlement Formation in a Small Romanian Town–Instances of Ghettoization and Reduction to Bare Life
FC Pop, E Vincze
Intersections 2 (1), 2016
22016
Ethnic divisions and social capital described in the narratives of young Romanian roma
F Pop, M Roth
ROMA/GYPSY YOUTH EMPOWERMENT AND ROMANI LANGUAGE: CASE STUDY OF HUNGARY, 96, 2015
22015
Vulnerabilities Built in the Identities and Future Orientation of Roma Children and Youth
M Roth, F Pop, S Raiu
Philobiblon 18 (2), 374-388, 2013
22013
The Minimum Income Guarantee as Policy Based Intervention towards Labor Market Integration of Rural Roma Population. An Exploratory Study using the Ca
F Pop
Revista de Asistenţă Socială, 89-98, 2011
22011
IDENTITY BUILDING IN THE CONTEXT OF INTER-GENERATIONAL SOCIAL REPRODUCTION: THE VOICES OF TWO ROMANIAN ROMA.
F Pop, C Drăgulin
Scientific Annals of the'Al. I. Cuza'University, Iasi. Sociology & Social …, 2012
12012
School Mediators in the Romanian Education System. A Discussion on Their Role in Addressing Educational Inequalities
F Pop, B Balea
Social Change Review 14 (2), 149-176, 2016
2016
Self-concepts and resilience by Roma youngsters living in poor communities
M Roth, F Pop, S Raiu
From Person to Society, 643, 2014
2014
Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
A Rebeleanu, F Pop
Healthcare and social work
A Rebeleanu, F Pop
Vezi toate articolele

Membru al unei echipe de cercetare:

 • 2012-2014, Cercetător ,în cadrul proiectului coordonat de Central European University, Center for Policy Studies, ”Aspects and Causes of Roma Marginalisation in Local Communities”
 • 2012-2013, Cercetător în cadrul proiectului FP7 „ NEUJOBS- Creating and adapting jobs in Europe in the context of a socio-ecological transition”, coordonat de Central European University, Center for Policy Studies
 • 2013-2015, Asistent cercetare în cadrul proiectului de cercetare PN-II-ID-PCE_2011-3-0543 , „Rezultantele adolescenţei. O viziune longitudinală privind influenţele contextului social asupra tranziţiilor de succes către viaţa adultă”, director de proiect Maria Roth.
 • 2014-2015, Cercetător în cadrul proiectului SocioRoMap – Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor , coordonat de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Etnice din România.