Horváth István

Tanszék: Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet

Titlu: Profesor Doctor Universitar

Adresa:Sociologica épület, Dostoievski(Szántó) utca, 34. szám

Birou:

Email:ihorvath66@hotmail.com; istvan.horvath@ubbcluj.ro

Functia: Consiliul facultății;

BioÉrdeklődési területekTantárgyakPublikációkProjektek

Iskolai tanulmányaimat 1972-ben Csíkszentsimonban kezdtem el, majd 1984-ben érettségiztem a csíkszeredai 2-es számú ipari, mai Joannes Kajoni szakközépiskolában.

Egyetemi tanulmányaimat 1987-ben a Kolozsvári Egyetem filozófia-történelem szakán kezdtem el, ahol 1989 őszén felvettem a szociológia szakirányt is. 1991-ben szereztem meg a filozófia-szociológia diplomát.

1991 őszétől, az akkor megalakuló kolozsvári szociológia tanszék gyakornokaként kezdtem el az egyetemi pályafutásomat a Babeș-Bolyai Tudomány egyetemen, az azóta is oktatott bevezetés a szociológiába és klasszikus szociológia elméletek tantárgyak szemináriumaival. Hamarosan rám bízták a tanrendbe akkor bevezetésre kerülő kisebbségszociológia tantárgyat is. Ez egybevágott az akkor körvonalazódó kutatási érdeklődéseimmel, meghatározva mindmáig a kutatói, publikációs és kutatási intézményszervező tevékenységemet.

A doktori címet 2002-ben szereztem meg Nyelv, etnicitás, identitás témakörben megvédett dolgozattal. A doktori programot Gáll Ernő professzorral kezdtem el, ám a befejezésnél és a megvédés során már Vasile Muscă professzorral működtem együtt. A tézis alapján kialakított szociolingvisztika, kommunikáció és nyelvpolitikai tárgyat ma is oktatom.

Kutatási intézményszervezői pályafutásomat a szociológia tanszék laboratóriumaként, valamint egyesületként működő Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpont egyik alapítójaként kezdtem (1993). Itt kutatóként, aligazgatóként, intézetvezetőként, programkoordinátorként dolgoztam 2007-ig. Nagyszámú program és nemzetközi projekt keretén belül a kisebbségszociológia számos vonatkozását kutathattam: etnikai vegyes házasságok, kisebbségi többnyelvűség, etnopolitika, etnikai konfliktusok, interetnikus viszonyok valamint etnikai migráció. Ez utóbbi kapcsán felhalmozott tapasztalatokra alapozva vállaltam el a nemzetközi migráció mesteri kurzust.

A fentebb jelölt előadásokon túl, a magyar tagozaton, a szociológia tanszéken illetve a Szociológia Szociálismunkás – képző Karon belül számos, az egyéni oktatói feladatokon túlmutató feladatot, szerepet vállaltam. A kilencvenes évek elején négy emberből álló magyar tagozat egyik tagjaként részt vettem a magyar nyelvű oktatásszervezésben és hozzájárultam a változó kereteken belüli intézményszervezéshez. Többek között a magyar tagozat szakmai láthatósága szempontjából fontos Erdélyi Társdalom egyik alapítója (2003), több évig főszerkesztője, valamint a 2001-től önállóan működő Szociológia Szociálismunkás – képző Kar dékán helyettese voltam (2007-ig). 2013-tól vagyok egyetemi tanár (professzor).

2007-ben elnyertem, a Kolozsváron akkor alakuló Nemzeti Kisebbségkutató Intézet elnöki állását. Megalapítása óta ennek a kutatóintézetnek a tevékenységét koordinálom.

 

  • kissebség szociológia
  • migráció
  • szociolingvisztika
  • Teorii sociale I
  • Migraţie internaţională şi globalizarea pieței muncii
  • Migraţia internatională
  • Antropologie lingvistică și sociolingvistică
TitluCitat deAnul
The culture of migration of rural Romanian youth
I Horváth
Journal of ethnic and migration studies 34 (5), 771-786, 2008
1332008
Clinical and molecular genetics of acromegaly: MEN1, Carney complex, McCune–Albright syndrome, familial acromegaly and genetic defects in sporadic tumors
A Horvath, CA Stratakis
Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders 9 (1), 1-11, 2008
1002008
Facilitating Conflict Transformation: Implementation of the Recommendations of the OSCE high commissioner on National Minorities to Romania, 1993-2001
I Horváth
IFSH-Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, 2002
652002
Migration and its consequences for Romania
I Horváth, R Gabriel Anghel
Südosteuropa 57 (4), 386, 2009
422009
From the unitary to the pluralistic: fine-tuning minority policy in Romania
I Horváth, A Scacco
Diversity in action: local public management of multi-ethnic communities in …, 2001
332001
A romániai magyarok kétnyelvűsége: nyelvismeret, nyelvhasználat, nyelvi dominancia. Regionális összehasonlító elemzések
I Horváth
Erdélyi Társadalom, 171-198, 2005
202005
A romániai magyar kisebbség Magyarországra irányuló mozgása
H István
Korunk 2, 31-48, 2002
172002
Diversity recognition and minority representation in Central and Southeast Europe: a comparative analysis
IG Székely, I Horváth
Nationalities Papers 42 (3), 426-448, 2014
142014
Kisebbségszociológia: alapfogalmak és kritikai perspektívák
H István
Kolozsvári Egy. K., 2006
142006
Az erdélyi magyarok kétnyelvűsége: nyelvvmenntés és inntegráció között?
I Horváth
Erdélyi Társadalom, 7-23, 2003
132003
Depopulating semi-periphery? Longer term dynamics of migration and socioeconomic development in Romania
H István, K Tamás
Demográfia 58 (5), 91-132, 2015
11*2015
Migraţia internaţională a cetăţenilor români după 1989
I Horváth
Inerţie şi schimbare. Dimensiuni sociale ale tranziţiei în România, 199-222, 2012
11*2012
Az erdélyi magyar fiatalok Magyarország irányú tanulási migrációja, 1990–2000
I Horváth
Erdélyi társadalom 2 (02), 59-84, 2004
112004
Migrációs hajlandóság az erdélyi magyarság körében–2003 október
I Horváth
Erdélyi Társadalom 1 (02), 39-53, 2003
112003
Social impact of emigration and rural-urban migration in central and eastern Europe
I Alexe, I Horváth, R Noica, M Radu
Final Country Report Romania. Elaborat în cadrul unui proiect iniţiat de …, 2012
82012
Introducere [Introduction]
I Horváth, RG Anghel
Sociologia migrației. Teorii și studii de caz românești [The sociology of …, 2009
82009
Rom sau țigan. Dilemele unui etnonim în spațiul românesc
I Horváth, N Lucian
Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2012
72012
Focus migration: country profile Romania
I Horváth
Bundeszentrale für politische Bildung, Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut …, 2007
72007
Dimensiuni ale familiei actuale din România
P Iluţ
Presa Universitară Clujeană, 2007
72007
Ethnobarometer: Interethnic Relations in Romania
I Culic, I Horváth, M Lazăr
Cluj-Napoca: Ethnocultural Diversity Resource Center, 2000
72000
Vezi toate articolele

Membru al unei echipe de cercetare:

  • Membru în echipa de cercetare în perioada 2006-2008, în proiectul CEEX Disparități în utilizarea serviciilor de sănătate în regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Patternuri și cauze socioeconomice, director de proiect prof. univ. dr. Livia Popescu.
  • Asistent interdisciplinar – management ştiinţific în perioada 2011-2012, în proiectul POSDRU Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală.
  • Partener principal Filiala Cluj Napoca a Academiei Române.