Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén

Posted in Mesterképzés

A képzés gyakorlati szükségszerűségből indul. Egyre nagyobb a társadalmi szükséglet és a munkaerő piaci érdeklődés a specifikus tanácsadói foglalkozások iránt.

 

A mesteri program típusa: interdiszciplináris, alkalmazott, szakmai jellegű, négy féléves képzés.

 

A hallgatók három tanulmányi modul közül választhanak, amire szakosodhatnak:

  • Addiktológia és kriminológia
  • Gerontológia
  • Krízisben lévő családokkal való munka

 

A képzés hármas irányultságú: elméleti, önismereti és készségfejlesztő, valamint kutatási.

  • Az elméleti képzés célja a specifikus területeken alkalmazott ismeretek átadása.
  • Az önismeret és készségfejlesztés célja olyan komplex tanácsadói szemléletmód kialakítása, amely segít hatékonyabban tervezni és cselekedni az egyén, család, csoport vagy közösség mentális egészségének a védelme és megőrzése érdekében.
  • A kutatási módszertanra vonatkozó elméleti és gyakorlati oktatás célja felkészítés a szakosodásnak megfelelő szakszerű tanácsadói projekt-tervezésre, levezetésre és kiértékelésre.

 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

 

Kötelező tárgyak Választható tantárgyak
·         Tanácsadás a szociális szolgáltatásokban

·         Családi tanácsadás elmélete és gyakorlata

·         Segítő kapcsolat művészetterápiás technikákkal

·         Egyéni tanácsadási technikák

·         Rendszerszemléletű családterápiák

·         Kutatásmódszertan

·         Jó gyakorlat modellek az erőszak és elhanyagolás megelőzésére

·         Csoportos tanácsadásban alkalmazott technikák

·         Mentálhigiéné elmélete és gyakorlata

·         Etika

·         Tanácsadás gyerekeknek

·         Coaching és szupervízió

·         Gyakorlat: tanácsadási projekt

·         Közösségi szükségletek felmérése és tanácsadás

·         Tanácsadás sokproblémás családoknak

·         Bevezetés a kriminológiába

·         Pszichopatológiai ismeretek

·         Bűnelkövetőkkel folytatott tanácsadói munka

·         A drogfüggők tanácsadásának elmélete és gyakorlata

·         Demográfia

·         Gerontológia, Klinikai geriátria

·         Emberi erőforrás menedzsment

·         Szociális jog

·         A gyermek- és fiatalkori bűnözés

·         Stresszkezelés a veszélyeztetett és kockázati csoportokban

·         Speciális megelőzés a szerhasználati zavarokban

·         Szociális ellátás speciális igényű és idős személyek számára

·         Szociális intézmények értékelése