Településfejlesztésben alkalmazott szociológia

Posted in Mesterképzés, Uncategorized

Településfejlesztésben alkalmazott szociológia

A mesteri program leírása

A “Településfejlesztésben alkalmazott szociológia”  egy kétéves mesteri program, amelyet elsősorban olyan diákoknak ajánlunk, akik a szociológia, antropológia, szociális munkás, közigazgatás, közgazdaság, politológia szakot végezték. A program egyaránt nyújt gyakorlati és elméleti képzést, a megszerzett tudást a helyi önkormányzatok, közigazgatási intézetek, civil szervezetek, pályázatíró cégek, fejlesztési és urbanisztikai hivatalok alkalmazottai hasznosíthatják. Az oktatói csapatnak tagjai a budapesti Corvinus Egyetem tanárai is, akik főtantárgyakat tanítanak. A mesteri program keretében a hallgatók elmélyítik a számítógépes adatelemzési készségeiket, megtanulnak településfejlesztési, társadalomfejlesztési elemzéseket végezni, és ezekből feljesztési terveket készíteni.

A képzés keretében lehetőség nyílik tantárgyakat választani az egyetem más mesteri programjaiból is, valamint a  kar más magyar mesteri programjainak gyakorlati tárgyai közül is.

A program román neve (így szerepelhet egyes román nyelvű közleményekben, de a tannyelv magyar): Sociologie aplicată în dezvoltarea locală.

 

Fontosabb tantárgyak

A képzés keretében hallgatható fontosabb tárgyak: a városfejlődés szociológiája; falufejlesztés szociológiája, regionális földrajzi problémák; területi és regionális kutatások módszertana; agrárgazdaság, szociológiai tanácsadás településfejlesztési intézetek számára; projektmenedzsment; érvelés és diskurzus a public relations-ban; üzleti kommunikáció; városökológiai modellek, antropológiai elméletek; haladó kutatásmódszertan; térinformatika; társadalomtudományi elmélet; az egyén, a család és a közösség mentálhigiéniája; közvélemény és arculati kampányok; nemzetközi migráció, vállalkozás-szociológia; társadalmi kohézió multikulturális kontextusban.

A tantárgyak magyarul hallgathatók.

A részletesebb leírás a mesteri blogján olvasható:

http://telepulesfejlesztes.blogspot.ro/

Tanterv 2018 – 2019

 A mesteri program felelősei (és elérhetőségük):

dr. Veres Valér, email: veresv@socasis.ubbcluj.ro

dr. Kiss Dénes, email: kissdenes2000@yahoo.com