Home Programul Erasmus PLUS Program Erasmus YES
Programul Erasmus YES 2013-2014 PDF Print E-mail

 

Programul ERASMUS YES

-  2013-2014  -

 

Rezultate selecții - LISTA STUDENȚILOR ERASMUS an universitar 2013-2014

 

Vezi lista AICI ...

 

Rezultatul selecției din 21 mai 2013:

Socaciu Ana-Maria, an I Sociologie - Universitatea Viena I, Austria

Tatar Balazs, an I Sociologie - Universitatea Lund, Suedia

 

Programarea interviurilor de selecție: MARȚI, 21 mai 2013, ora 12.00, sediul Facultății, Bd. 21 Decembrie 1989

Comisiile de selecție:

SPECIALIZAREA SOCIOLOGIE: Conf.dr. Rudolf Poledna, Lect.dr. Degi Csaba, Asist.dr. Csata Zsombor și reprezentantul studenților

SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ SOCIALĂ: Prof. dr. Maria Roth, Lect.dr. Teodor Hărăguș, repezentantul studenților

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

In atenția celor interesați de bursele de studiu și plasamentele oferite în cadrul Programul Erasmus 2013-2014

MARȚI, 14 MAI 2013, ORA 13.00, Sediul Facultății, Bd. 21 Decembrie 1989 nr 128-130, sala 317

Prezentarea Programului Erasmus – obiective, organizare, avantaje

Invitați: reprezentanta Biroului Erasmus al Centrului de Cooperări Internaționale UBB, Diana Andrieș și, în calitate de promotor Erasmus, Orsolya Szilagy, membră în ESN (Erasmus Student Network) România.

Vă asteptăm!

 

CALENDAR SELECȚIE 2013-2014 

Etapa I 22.04-20.05.2013  depunerea dosarelor de candidatură la Oficicul Erasmus (clădirea Mărăști, et III, sala 302) luni-joi, între orele 9-14

Etapa a II-a - 21.05-25.05.2013 interviul de selecție nivel licență (în funcție de programarea pe fiecare specializare);

Etapa a III-a - 28.05.2013 afișarea rezultatelor

Etapa a IV-a - octombrie 2013 - concurs selecție pentru locurile neocupate de la nivel licență si pentru nivel masterat (anul I si II) și doctorat – datele de depunere a dosarelor, interviu, afișarea rezultatelor, se vor anunța în timp util.

 

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI - Lista universităţilor partenere - 2013-2014

DOMENIUL: ŞTIINŢE SOCIALE (Sociologie, Asistenţă Socială, Antropologie)

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesta, Ungaria

University of Technology and Economics, Budapesta, Ungaria

Universita degli Studi di Roma la Sapienza, Roma, Italia

Evagenlische Fachhochschule Darmstadt, Germania

University College, Copenhaga, Danemarca

University of Life Science Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskigo, Varsovia, Polonia

Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugalia

Detalii ...

DOMENIUL: SOCIOLOGIE

Lund University, Suedia

Université de Nantes, Franța,

Université Lumière Lyon2, Franța

Universität Wien, Austria

Universitat Dusiburg-Essen, Germania

Martin Luther Universitat Halle, Germania

VIA University College, Danemarca

Charles University Prague, Cehia

Detalii ...

DOMENIUL: ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Ecole Superieure en Travail Educatif et Social, Strasbourg, Franța

Haute  Ecole "Groupe ICHEC - ISC Saint Louis - ISFSC", Bruxelles, Belgia

University of Applied Sciences, Wien, Austria

Hochschule Ravensburg-Weingarten, Germania

Fachhochschule Koblenz, Germania

Fachhschule Merseburg, Germania

Evanghelische Hochschule Dresda, Germania

Katolische Fachhoschule Freiburg, Germania

Evanghelische Fachhoschule Darmstadt, Germania

University of Applied Sciences and Arts, Coburg, Germania

University of Pecs, Ungaria

VIA University College, Danemarca

University College UCC, Kopenhaga, Danemarca

Universidad Complutense de Madrid, Spania

Universidada de Minho, Braga, Portugalia

Detalii ...

Partener în cadrul programului: Masterat european în drepturile copilului

Freie Universitat Berlin, Germania

Detalii ...

 

PLASAMENTE (stagii de practică) - Lista universităţilor partenere - 2013-2014

University of Pecs, Ungaria

Ecole Superieure en Travail Educatif et Social, Strasbourg, Franța

VIA University College, Danemarca

Detalii ...

 

Regulamentul procesului de selecţie privind mobilitățile Erasmus de studiu si plasament

BENEFICIILE CALITĂŢII DE "STUDENT ERASMUS"

- perioada de studiu în străinătate (între 3 luni şi un an academic) se consideră parte integrantă a programului de studiu din universitatea de origine şi se înscrie în Foaia Matricolă ce însoţeşte Diploma finală;
- studentul beneficiază de recunoaşterea academică a perioadei de studiu încheiate la universitatea parteneră precum şi a rezultatelor obţinute la examene şi alte forme de verificare;
- studentul ERASMUS este scutit de plata taxelor de şcolarizare la universitatea parteneră;

-
studenţii bursieri în universitatea de origine vor continua să primească
bursa naţională pe parcursul perioadei de studiu ca student ERASMUS la universitatea parteneră.

ELIGIBILITATE 

Pentru a putea participa la concursul de selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai pentru studii nivel licenţă (L), masterat (M) sau programe doctorale (D), indiferent de statut bugetat sau cu taxă
- să fi absolvit cel puţin anul I de studii pentru nivelul licenţă
- să fie integraliști după ultima sesiune
-
să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea la care candidează.

CARACTERUL DE SUPLIMENT FINANCIAR

Trebuie subliniat că unul dintre principiile Programului ERASMUS este complementaritatea surselor de finanţare. Grantul ERASMUS reprezintă, de fapt, un supliment care se poate adăuga bursei naţionale a studentului selectat. Acest suport financiar este destinat acoperirii parţiale a cheltuielilor pe care le implică perioada de studiu în străinătarte şi nu poate, sub nici o formă, să acopere toate cheltuielile legate de activitatea normală de studiu în instituţia respectivă.

Durata mobilităţilor, data începerii şi conţinutul programului de studiu în cadrul schimburilor studenţeşti vor fi stabilite de către cadrele didactice responsabile în funcţie de calendarul şi structura academică precum şi de condiţiile de schimb prevăzute în acordurile bilaterale de cooperare ERASMUS.

 

 

PLASAMENTE  STUDENŢEŞTI

Obiectivele şi descrierea acţiunii

Un plasament este o perioadă de timp petrecută într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă, cu intenţia de a ajuta beneficiarii să se adapteze cerinţelor pieţii de muncă comunitare, să dobândească aptitudini specifice şi să-şi îmbunătăţească cunoaşterea culturii economice şi sociale a ţării implicate, în scopul acumulării de experientă în muncă.

Organizaţiile gazdă  pentru plasamentele studenteşti  pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii.

Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:
- trebuie asigurată recunoaşterea academică completă, de către instituţia de învăţământ superior de origine pentru perioada petrecută în străinătate;
- trebuie să i se asigure studentului un contract de studiu (Learning Agreement) referitor la programul perioadei de plasament; acest acord trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
- plasamentul se face în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.

 

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE SELECŢIE

Conţinutul dosarului:

- Dosar

- Fişa candidatului  Descarcă...

- Declaraţie tip Descarcă...

- Curriculum Vitae

- Scrisoare de motivaţie

- Adeverinţă cu rezultatele la învăţătura din ultimul an de studiu

- Certificat de compentenţă lingvistică

- Schiță de proiect.

Curriculum Vitae, scrisoare de motivaţie și schița de proiect vor fi redactate în limba în care se va studia la universitatea primitoare.

Dosarele de candidatură se depun la Biroul ERASMUS, sediul Facultăţii, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, et III, Sala 302 (responsabil ERASMUS – ing.sist. Rodica Şerban - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

CRITERII DE SELECŢIE

Concursul urmează să verifice şi să confirme:
a.) stăpânirea limbii de studiu a universităţii primitoare (exprimare scrisă şi orală, de specialitate), corespunzător cel puţin nivelului “BINE” – condiţie prealabilă
b.) un nivel de cunoştinţe de specialitate, corespunzător şi adaptat exigenţelor universităţii gazdă
c.) capacitatea de a folosi cunoştinţele şi de a efectua muncă de cercetare.

Concursul va cuprinde următoarele probe:
a.) prezentarea schiţei de proiect
b.) interviu

Probele se vor desfăşura in limba de studiu a universităţii primitoare.

Candidaţii admişi pot opta pentru locurile disponibile în ordinea descrescătoare a mediilor. Candidaţii admişi fără loc sunt considerate rezerve. In cazul necompletării locurilor disponibile, se va organiza, în timp util, un nou concurs de selecţie.

Pentru bursele nivel master şi doctoral, depunerea dosarelor şi selecţia candidaţilor se va desfăşura în toamnă, după examenul de admitere, la aceste nivelr de studiu. Comisia de examinare, domeniile de studii, respectiv informaţiile despre data şi locul selecţiei vor fi anunţate în timp util

PRECIZARE:

NU sunt eligibili pentru finanţare:

- studenţii care au mai beneficiat de bursă ERASMUS cu sau fără suport din partea Uiunii Europene

- studenţii care nu sunt înmatriculaţi la UBB

 

Mai multe informații ...

 

..................................................

 

Programul ERASMUS 2012-2013

Lista studenților ERASMUS - an universitar 2012-2013

Lista universităţilor partenere și mobilitățile studențești propuse pentru anul 2012-2013

 

 


 

Interviul de selecție a candidaților la cursul intensiv Erasmus "Roma Rights and Discrimination: Approaches from a Rights-based Social Work" (1-12 aprilie) va avea loc marți, 5 martie, la ora 18, în Sala de Consiliu a facultății.

 

Roma Rights and Discrimination: Approaches from a Rights-based Social Work

ERASMUS INTENSIVE PROGRAM

Code: DE-2012-ERA/MOBIP-1-28732-1-17

 

CURS INTENSIV (10 ZILE) CREDITAT, ÎN LIMBA ENGLEZĂ, CU PARTICIPAREA UNOR PROFESORI ȘI STUDENȚI STRĂINI, GRATUIT PENTRU STUDENȚII UBB

 

Perioada: 1-12 Aprile 2013, Cluj-Napoca

Aplicațiile se primesc până în data de 28 februarie. Detalii...

 

 


 

 

Programul DEMOCHANGE in European Cities - desfăşurat în cadrul programului European Socrates/Erasmus
Coordonator din partea facultăţii: conf. univ. dr. Rudolf Poledna
Contact: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Detalii...

 

Ultima reactualizare: 03.10.2013


 

Last Updated on Friday, 01 April 2016 13:33