Home Licenţă Resurse Umane
Resurse Umane PDF Print E-mail

Această secţie nouă oferă în cadrul unui program interdisciplinar formare teoretică, metodologică şi aplicativă în metode cantitative şi calitative de cercetare socială de teren, analiza datelor economice şi sociale, evaluare organizaţională, strategii şi metode de selecţie şi recrutare a personalului, dezvoltare organizaţională, mediere şi negociere a relaţiilor de muncă. Pe piaţa muncii vei putea utiliza cunoştinţele şi abilităţile dobândite în aplicaţii practice de analiză, planificare, administrare şi evaluare a proceselor organizaţionale, precum şi a procedurilor şi standardelor de lucru în domeniul resurselor umane şi al relaţiilor de muncă.

 


 

LICENȚĂ

 

LICENȚĂ IULIE 2017

Specializări: Antropologie Sociologie Resurse umane – linia română

Înscrieri: 22.06.2017 – 28.06.2017
Acte necesare: 
- certificat de naştere – copie xerox simplă
- diploma de bacalaureat – copie xerox simplă
- foaia matricolă – copie xerox simplă
- certificat de competenţă lingvistică – copie xerox simplă 
- carte de identitate – copie xerox simplă
- certificat de căsătorie – copie xerox simplă (acolo unde este cazul)
- două poze pentru diplomă 
- lucrarea de licenţă: un exemplar tipărit şi unul pe C.D
-  acordul semnat al îndrumătorului de licență şi declaraţia absolventului (formularele incluse în Ghidul orientativ al lucrarii de licenţă)
- fişa de înscriere la licenţă (se completează pe loc, la secretariatul facultăţii, în ziua înscrierii)

Proba scrisă la licență: 4 iulie 2017

Susținerea lucrărilor de licență5 iulie 2017, 6 iulie 2017, 7 iulie 2017

Tematica de licență

Tematica de licență pentru secția de Resurse Umane.

 

 


 

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017


Specializări: Antropologie Sociologie Resurse umane – linia română

Înscrieri: 13.02.2017 – 15.02.2017
Acte necesare: certificat de naştere – copie xerox simplă, certificat de competenţă lingvistică – copie xerox simplă, carte de identitate – copie xerox simplă, certificat de căsătorie – copie xerox simplă (acolo unde este cazul), două poze pentru diplomă, lucrarea de licenţă: un exemplar tipărit şi unul pe C.D, acordul semnat al îndrumătorului de licență şi declaraţia absolventului (formularele incluse în Ghidul orientativ al lucrarii de licenţă), fişa de înscriere la licenţă (se completează pe loc, la secretariatul facultăţii, în ziua înscrierii)
Proba scrisă la licență (Sociologie, Antropologie și Resurse Umane): Luni 20 februarie 2017, ora 9:00, sala 217, sediul facultății din Mărăști
Susținerea lucrărilor de licență: Marți, 21 februarie 2017, ora 10.00, sala 215, sediul facultății din Mărăști
Programarea susținerilor lucrărilor de licență - AICI ...

 

Tematica de licență

Tematica de licență pentru secția de Resurse Umane.

Lucrarea de licenţă

Prin lucrarea de licență se evaluează cunoştinţele şi competenţele de specialitate ale studentului în conceperea şi realizarea unei cercetări independente, precum şi în redactarea unui studiu de sine stătător, în domeniul de specializare, conform regulilor comunităţii academice. Lucrarea de licenţă constituie probabil cea mai complexă lucrare individuală realizată de un student de-a lungul facultății.

Forma

Lucrarea de licenţă are minim 40 de pagini, la care se adaugă suplimentar și anexele. Lucrarea va fi tehnoredactată electronic şi tipărită în 2 exemplare: (1) unul pentru secretariat, la dosarul de înscriere la examenul de licenţă şi (2) unul pentru coordonator. La secretariat se va preda lucrarea și în format electronic pe un CD (extensie .doc sau .rtf). Versiunea electronică trebuie să fie identică cu versiunea predată în formă tipărită.

Citiţi: Ghidul orientativ al lucrării de licenţă

 Last Updated on Tuesday, 13 June 2017 09:42