Home Membri Departament Sociologie şi
Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială in limba maghiară
PDF Print E-mail

 

 

N u m e

Adresă e-mail

Birou

Enikõ Albert-Lorincz, prof. univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

316

István Horváth, prof.  univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tivadar Magyari, conf. univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Elemér Mezei, conf. univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Valér Veres, conf. univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Andrea Müller-Fabian, conf. univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

303

Lidia Berszan, conf. univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

305

Imola Antal, conf. univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

305

László Csaba Dégi, conf. univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

313

Béla Szabó, lect. univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

305

Nándor Magyari, lect. univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

David Kacso Agnes, lect. univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

403

Dénes Kiss, lect. univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zsombor Csata, lect. univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Gyongyi Pasztor, asist. univ. dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Péter László, asist. univ. drd.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Réka Geambaşu, asist. univ. drd.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Éva László, asist. univ. drd.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

304

 

 


 

 

Regulament de acordare a gradaţiei de merit - 2016

 

Regulament de acordare a gradaţiei de merit - 2016 AICI ....

 

Depunerea dosarelor de gradaţie pentru membrii Departamentului Sociologie şi Asistenţă Socială - Linia Maghiară, conform regulamentului anexat, se face după următorul calendar

  • 25.10.2016 ora 12:00 depunerea dosarului de concurs la secretariatul FSAS şi trimiterea fişelor de autoevaluare pe e-mail în format electronic către membrii comisiei de evaluare.
  • 26.10.2016 ora 15:00 afişarea rezultatelor şi comunicarea pe mail candidaţilor a rezultatelor obţinute
  • 27.10.2016 ora 15:00 depunerea contestaţiilor
  • 28.10.2016 ora 14:00 comunicarea rezultatelor finale din partea comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Last Updated on Monday, 24 October 2016 11:24