Home
Concurs Naţional de Antropologie Socială "Ion Aluaş" PDF Print E-mail

CONCURS NAȚIONAL DE ANTROPOLOGIE SOCIALĂ "ION ALUAȘ"

Ediția 2017

 

Rezultatele finale – etapa a II-a. Probă pre-admitere în vederea concurării pentru locurile bugetate ale specializării Antropologie AICI ...

Lista elevilor promovaţi la etapa a doua a Concursului Naţional de Antropologie Socială "Ion Aluaş": AICI ...

Etapa a doua a concursului (proba scrisă) se va desfăşura la sediul facultăţii în data de 8 aprilie, cu începere la ora 10.

Concurenţii sunt rugaţi să confirme participarea prin e-mail, până cel târziu miercuri, 5 aprilie. Contact: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  

Concursul se adresează elevilor din clasele a XII-a şi constă în două etape:

(1) Trimiterea unui eseu original pe tema "Cum va arăta lumea peste 30 de ani?"
( DETALII PRIVIND ESEUL ... )
Data
limită: 25 martie 2017

(2) Selecţia celor mai bune eseuri şi concurs (proba scrisă) la sediul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială - 8 aprilie 2017.

Participarea este gratuită la ambele etape.

Fişa de înscriere la concurs se trimite, împreună cu eseul, la adresa
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
până în data de 25 martie.


Mai multe detalii în

PLIANTUL CONCURSULUI!


 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

1. Concursul Naţional de Antropologie Socială “Ion Aluaș” (Concursul) este organizat de către Departamentul de Sociologie al Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității Babeș-Bolyai în memoria regretatului profesor Ion Aluaș, care a inspirat și susținut dezvoltarea instituțională a sociologiei și antropologiei sociale în centrul universitar clujean.

2. Scopul  concursului este preselecția candidaților pentru specializarea Antropologie prin probe relevante acestei specializări, ce se desfășoară anterior admiterii și înlocuiesc probele admiterii pentru anul în curs.

3. Concursul este deschis în mod gratuit tuturor elevilor de liceu din clasa a XII-a, cât și proaspeților absolvenți de liceu care au obținut Bacalaureatul în anul școlar anterior celui în care este organizat concursul.

4. Concursul încurajează participanții să abordeze teme variate, relevante pentru societatea contemporană, într-o manieră originală, dar documentată și coerent argumentată. Scopul nu este testarea unor cunoștințe, ci stimularea interesului pentru cunoașterea antropologică și dezvoltarea abilităților de documentare autonomă, argumentare și gândire critică.

5. Regulamentul concursului, informațiile privind probele și calendarul concursului se publică cel târziu în cursul lunii ianuarie a anului în curs pe pagina web a facultății, http://socasis.ubbcluj.ro.

6. Înscrierea la concurs se realizează prin completarea fișei de înscriere din Anexa prezentului regulament și trimiterea acestuia prin e-mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Recepționarea fișelor de înscriere va fi confirmată prin e-mail de către secretariatul concursului.

7. Concursul are loc la sediul Facultății de Sociologie și Asistență Socială conform calendarului anual publicat pe pagina web a facultății, conform art. 5. Intrarea în sala de concurs se realizează în baza actului de identitate valabil și a carnetului de elev vizat la zi sau, după caz, adeverința de absolvent de liceu/diploma de Bacalaureat.

8. Performanța la probele concursului este evaluată cu un punctaj de la minim 0 (zero) la maxim 10 (zece) de către o comisie numită de Directorul Departamentului de Sociologie, compusă dintr-un președinte și patru membri de comisie, toți deținând titlul de doctor și cel puțin gradul didactic de lector universitar.

9. Rezultatele concursului se afișează la avizierul și pe pagina web a facultății (http://socasis.ubbcluj.ro).

10. Participanții care au obținut Premiul I, Premiul II sau Premiul III la Concurs sunt declarați admiși la specializarea Antropologie cu nota de admitere 10 (zece) la sesiunea admiterii din anul în curs, cu condiția să confirme locul obținut prin Concurs în perioada de înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere.

11. Participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs sunt declarați admiși la specializarea Antropologie, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să confirme locul obținut prin concurs în perioada de înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere. Nota de admitere a participanților menționați va fi nota obținută la concurs sau, în cazul în care media de la Bacalaureat (proba întâi la Admitere, vezi http://socasis.ubbcluj.ro) este mai mare, se va lua în considerare aceasta, spre avantajul candidatului.

12. Premianții concursului și participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs și au confirmat locul obținut conform art. 10 și art.11 au prioritate pentru locurile bugetate ale specializării Antropologie față de candidații la Admitere care nu au participat la concurs.

13. Avantajul obținut la/prin concurs este valabil doar pentru specializarea Antropologie și doar pentru admiterea organizată în anul în care a avut loc concurului.

14. Candidații declarați admiși în urma concursului pot beneficia de burse și locuri de cazare în cămine în conformitate cu regulamentele specifice ale universității.

15. Ocuparea definitivă a unui loc la Specializarea Antropologie, în condițiile art.10, art.11 și art.12 din prezentul regulament, se face în sesiunile de admitere organizate de către facultate, numai după depunerea dosarului complet de admitere în conformitate cu regulamentele în vigoare (vezi mai multe informații despre admitere pe pagina de internet http://admitere.ubbcluj.ro).

16. Prezentul regulament a fost aprobat în Ședința Consiliului Facultății de Sociologie și Asistență Socială din 15 noiembrie 2016 și intră în vigoare începând cu Admiterea organizată în anul 2017.

 

Înscrierea se realizează prin e-mail, la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

În subiectul mesajului, concurenții sunt rugați să indice: Concurs Ion Aluaș

Fișa de înscriere completată se atașează mesajului e-mail ca fișier text (.doc sau .docx sau .pdf) denumit în felul următor:

Nume elev.Prenume elev.Fisa_inscriere

Detalii privind tematica eseului din prima etapă a concursului  AICI ...

 


 

Last Updated on Monday, 10 April 2017 14:41