Home Membri
Mihai Iovu PDF Print E-mail

Mihai Bogdan IOVU, Conferenţiar Univ. dr.


Adresa email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresa:
Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130
400604 Cluj-Napoca, birou 313

CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE

Protecția copilului
Drepturile copilului și societatea
Asistarea infractorilor cu probleme de sănătate mentalăLimba de predare: română

Curriculum Vitae

 

PUBLICAŢII
Articole/studii publicate în reviste de specialitate indexate ISI

Muntean, A., Roth, M., & Iovu, M.B. (2010). The role played by the social environment within the future’s plans of youth. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 28, 7-22. (ISSN 1583-3410)

Iovu, M.B. (2011). Family Functioning in Maltreating Families: Implications for Parenting Programs. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 34, 127-143. (ISSN 1583-3410)

Iovu, M.B. & Runcan, P. (2012). Evidence-Based Practice: Knowledge, Attitudes, and Beliefs of Social Workers in Romania. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 38, 54-70. (ISSN 1583-3410)

Runcan, P.L. & Iovu, M.B. (2013). Emotional Intelligence and Life Satisfaction in Romanian University Students: The Mediating Role of Self-Esteem and Social Support. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 40, 137-148 (ISSN 1583-3410)

 

Articole/studii publicate în ISI Proceeding

Poledna, S. & Iovu, M.B. (2012). Violence among adolescents in schools. În M. Tomiță (ed.), 3rd International Conference on Social Work Perspectives on Quasi-Coercive Treatment of Offenders – Violence Among Adolescents (SPECTO) (pp. 204-206). Medimond: Bologna (ISBN 978-88-7587-639-5)

Roth, M., Kacso-David, A., Iovu, M., Vincze, A., Hărăguş, P.T., Degi, C., Voicu, C., & Faludi, C. (2012). Outcomes of Adolescence in Romania. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 69, 1959-1964 (ISSN 1877-0428)

Iovu, M.B. (2014). Adolescents’ Positive Expectations and Future Worries On Their Transition To Adulthood. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 433-437 (ISSN 1877- 0428)

 

Articole/studii publicate în reviste de specialitate indexate BDI

Baciu, C. & Iovu, M.B. (2010). Identity revealing processes of young internet users. Analele Universităţii din Oradea – Fascicula Psihologie, 17, 27-38. (ISSN 1583-2910)

Iovu, M.B. & Roth, M. (2010). Urban communities as a social space for child abuse and neglect. Social Change Review, 8(1), 5-32. (ISSN 2068-8008)

Iovu, M. B. (2010). Maltratare, dizabilitate fizică şi sănătate mentală. Studiu exploratoriu pe adolescenţii din mediul urban. Copiii de azi sunt părinţii de mâine, 26, 49-56. (ISSN 1582-1889)

Iovu, M.B., Porumb, E., & Filipaş, A. (2010). Implicaţii pe plan educaţional ale neglijării emoţionale a copiilor din familie. Copiii de azi sunt părinţii de mâine, 26, 26-34. (ISSN 1582-1889)

Poledna, S., Iovu, M.B., & Golea, N., (2010). Family and community correlates of the school violence. An exploratory study. Revista de Asistenţă Socială, 2, 245-264. (ISSN 1583- 0608)

Iovu, M.B., Runcan P. (2012). The Potential Use of Computer-Assisted Qualitative Data AnalysiS Software (CAQDAS) to analyze children’s perceptions of maltreating families. Revista de Asistenţă Socială, 4, 67-77. (ISSN 1583-0608)

Iovu, M.B. (2013). Current Issues and Future Directions in Evidence-Based Child Protection Practices: A View from Romania. Journal of Evidence-Based Social Work, 10(5), 389- 395. (ISSN 1543-3714)

Iovu, M.B., Hărăguş, P.T, Roth, M., Raiu, S., Kacso-David, A., Degi, C., Faludi, C., Voicu, C., & Vincze, A. (2013). Adolescents’ Plans for Family Formation. Preliminary Findings from Romania. Revista de Asistenţă Socială, 3, 131-143. (ISSN 1583-0608)

Iovu, M.B. (2013). Senior high school students’ job planning for the future: what factors really matter? Revista de Asistenţă Socială, 1, 59-70. (ISSN 1583-0608)

Faludi, C., Degi, C., Roth, M., Raiu, S., Iovu, M.B., Hărăguş, P.T. Kacso-David, A., Voicu, C., & Vincze, A. (2013). Contributia debutului sexual si a comportamentelor de risc pentru sanatate asupra reusitei la examenul de bacalaureat a adolescentilor din Romania. Revista de Asistență socială, 4, 39-48. (ISSN 1583-0608)

Iovu, M.B. (2014). How do senior high school seniors see their future? Parental and peer influences on personal and professional plans. Social Change Review, 12(1), 25-42. (ISSN 2068-8008)

Iovu, M.B. (2015). Future expectations of senior highschoolers in Romania. International Journal of Adolescence and Youth, 20(4), 518-527. (ISSN 0267-3843)

Iovu, M.B. (2015). Identificarea gradului de vulnerabilitate psihologică a persoanelor private de liberate nou depuse în penitenciar de a dezvolta o psihopatologie de tip anxios-depresivă. Probation Junior, V (2), 128-138. (ISSN: 2067-0524)

Iovu, M.B., Runcan, P., & Runcan, R. (2015). A Study of the Attitudes, Self-Efficacy, Effort and Academic Achievement of Social Work Students Towards Research Methods and Statistics: A Diachronic Approach. Revista de Asistență socială, 1, 103-114. (ISSN 1583- 0608)

Iovu, M.B., Mocean, R., Runcan, R., & Runcan, P. (2015). An exploratory case study of the religiosity, spirituality and death attitudes in two Romanian elderly day centres. Revista de Asistență socială, 2, 47-58. (ISSN 1583-0608)

Iovu, M. (2015). Intentions to Engage in Evidence-Based Practice among Undergraduate Social Work Students: Preliminary Findings from Romania. Journal of Evidence-Informed Social Work, 12 (03), 302 – 309. (ISSN 2376-1415)

Iovu, M.B., Goian, C., Runcan, P. (2015). Evidence-Based Practice among Romanian Social Workers: Attitudes, Utilization, and Barriers. Journal of Evidence-Informed Social Work 12(5), 524-533. (ISSN 2376-1415)


Cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS

Iovu, M.B. (2011). Maltratarea copilului în familia românească. De la teorie la practică. Cluj- Napoca: Presa Universitară Clujeană (250 pag). (ISBN 978-973-595-331-7)

 

Studii, capitole publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS

Baciu, C. & Iovu, M. (2008). Internetul ca factor de influenta asupra capitalului social al tinerilor. În Diaconescu, M., Barbovschi, M., & Baciu, C. (eds.) Beneficii şi riscuri ale utilizării internetului în rândul copiilor şi adolescenţilor. Presa Universitara Clujeană: Cluj-Napoca (pp. 87-98). (ISBN: 978-973-610-806-8)

Baciu A.C. & Iovu, M.B. (2008). The Social Capital of Young Internet Users. În Barbovski, M.& Diaconescu, M. (eds.) Teenager`s Action and Interaction Online in Central and Eastern Europe. Potentials for Empowerment, Risks, and Victimization, Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca (pp. 29-40). (ISBN: 978-973-610-807-5)

Iovu, M. (2008). The social space for disabled/non-disabled children. În Balahur, D. & Qvarsell, B. (Eds.) Children’s Rights to Education & Information in a Globalized World, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza: Iaşi (pp. 121-135). (ISBN: 978-973-703-374-1)

Iovu, M. (2009). Factori sociali ai succesului şcolar. Comparaţie între copiii Romi şi cei majoritari. În Roth, M., Dămean, D., Iovu, M.B. (eds.) Succesul şcolar la intersecţia factorilor sociali, Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca (pp. 51-60). (ISBN: 978-973-610-960-7)

Porumb, E. & Iovu, M. (2009). Expunerea copiilor la neglijare educationala in cadrul familiei: consecinte in plan educational. În Roth, M., Dămean, D., & Iovu, M.B. (eds.) Succesul şcolar la intersecţia factorilor sociali, Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca (pp. 117-124). (ISBN: 978-973-610-960-7)

Iovu, M. (2010). O analiză ierarhică a relaţiei dintre comunitatea urbană şi abuzul psihologic din familie asupra copilului. În Albu, M., Isac, I., Marian, V., Negru, A., & Totelecan, S. (eds.) Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 20, Argonaut: Cluj Napoca (pp. 178-187). (ISBN 978-973-109-217-1)

Iovu, M.B. & Mihalca, I. (2010). Educational outcomes for adolescents with parents working abroad: preliminary findings. În Dămean, D., Roth, M., Dégi, C., & Văetişi, L. (eds.) The Social Ecology of School Success: Implications for Policy and Practice, Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca (pp. 109-122). (ISBN: 978-973-595-218-1)

Porumb, E. & Iovu, M.B. (2010). Educational outcomes for children from residential centres and children from families. An exploratory study. În Dămean, D., Roth, M., Dégi, C., & Văetişi, L. (eds.) The Social Ecology of School Success: Implications for Policy and Practice, Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca (pp. 65-80). (ISBN: 978-973-595-218-1)

Runcan, R., Iovu, M.B., & Runcan, P.L. (2014). Religiosity and Well-being in a Sample of Romanian Students. În Rață, G. & Runcan, P. (coord). Happiness Through Education. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică (pp. 147-154). (ISBN 978-973-30-3745-3)

Runcan, P.L. & Iovu, M.B. (2014). Who or What Gives You the Power to Be Different in Everyday Life. În Constantineanu, C., Rață, G. & Runcan, P. (coord). Christian Values vs. Contemporary Values. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică (pp. 9-16). (ISBN 978-973-30-3750-7).

Iovu, M. & Hărăguș, P. (2015). Caracteristici socio-demografice, educația și formarea. În Isăilă, Ș. & Hărăguș, P. (coord.) Angajabilitea percepută a grupurilor vulnerabile și factorii relaționați cu acesta. Raport de cercetare cantitativă. Cluj-Napoca: Eikon (pp.15-52).

Iovu, M. (2015). Angajabilitatea percepută a grupurilor vulnerabile. În Isăilă, Ș. & Hărăguș, P. (coord.) Angajabilitea percepută a grupurilor vulnerabile și factorii relaționați cu acesta. Raport de cercetare cantitativă. Cluj-Napoca: Eikon (pp.53-62).

Hărăguș, P. & Iovu, M. (2015). Capitalul social al grupurilor vulnerabile: suport social, rețea socială și încredere socială. În Isăilă, Ș. & Hărăguș, P. (coord.) Angajabilitea percepută a grupurilor vulnerabile și factorii relaționați cu acesta. Raport de cercetare cantitativă. Cluj-Napoca: Eikon (pp.98-138).

Iovu, M. (2015). Munca, situația actuală. În Isăilă, Ș. & Hărăguș, P. (coord.) Angajabilitea percepută a grupurilor vulnerabile și factorii relaționați cu acesta. Raport de cercetare cantitativă. Cluj-Napoca: Eikon (pp.139-153).


Studii, capitole publicate în edituri internaţionale

Iovu, M.B., Hărăguș, P., & Roth, M. (2009). Education and minority children. Findings from a Romanian survey. În Lozanoska, J. & Dimitrov, S. (Eds.), Integrating Differences Human Rights, Social Inclusion and Social Cohesion in the Balkans on its Road to the EU. Euro-Balkan Institute: Skopje (pp. 263-275)

Davis R., Roth, M., & Iovu, M.B. (2013). Eastern Europe. În Postmus, J.L. (Ed.), Sexual Violence & Abuse: An Encyclopedia of Prevention, Impacts, and Recovery (pp. 150-153). Santa Barbara, CA: ABC-CLIO (ISBN 9781598847550).

Iovu, M.B. (2013). Development of Evidence-Based Practice Questionnaires: A Descriptive analysis in a sample of Romanian Social Workers. În Runcan, P., Raţă, G., Cojocaru, Ș. (Eds.), Applied Social Sciences: Social Work. Cambridge Scholars Publishing: UK (pp. 65-70). (ISBN: 978-1-4438-4329-4)

Roth, M., Iovu, M.B., Kacsó-David, A., Hărăguş, P.T., Vincze, A., Dégi, C., Voicu, C., & Faludi, C. (2013). Effects of school success on adulthood projects of youngsters by the end of schooling. În Runcan, P., Raţă, G., Iovu, M.B. (Eds.), Applied Social Sciences: Sociology. Cambridge Scholars Publishing: UK (pp. 145-152). (ISBN: 978-1-4438-4338-6)

Raiu, S.L., Roth, M., Hărăguş, P., Vincze, A., Kasco-David, A., Degi, C.L., Voicu, C., Iovu, M.B., & Faludi, C. (2014). Further Education Plans of Teens in Their Last Grade of HighSchools. În Runcan, P., Raţă, G. (Eds.), Education and Continuous Education. Cambridge Scholars Publishing: UK (pp. 59-66). (ISBN: 978-1-4438-5640-9)

 

Alte lucrări

Iovu, M. (2007). The social universe of adolescence in the context of physical disability. Iaşi: Lumen (77 pag.). (ISBN 978-973-1703-93-0)

Iovu, M. (2007). Familia cu handicap/familia fără handicap. Studiu asupra experienţei victimizării. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 16, 46-52. (ISSN 1583-3410)

Iovu, M. (2007). Aspecte ale dezvoltarii psihice a copilului adoptat. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 16, 162-169. (ISSN 1583-3410)

Iovu, M. (2008). Conceptualizarea abuzului şi neglijării copilului în familie. Iaşi: Lumen (117 pag.). (ISBN 978-973-166-086-8)

Iovu, M. (2008). O abordare sistemico-ecologică a maltratării copilului: de la teorie la practică. În Năstuţă, S. (ed.) Anuarul Universităţii „Petre Andrei” Iaşi, Tomul III, Institutul European: Iaşi (pp. 559-574). (ISSN 1454-4814)

 

Last Updated on Monday, 10 October 2016 09:15