Home Admitere Rezultate admitere
Rezultate admitere 2017 PDF Print E-mail
ADMITERE LICENŢĂ - sesiunea septembrie 2017

REZULTATE FINALE - sesiune septembrie  -  linia română AICI ...
REZULTATE FINALE - sesiune  septembrie  -  linia maghiară AICI ...

REZULTATE linia română AICI ...
REZULTATE linia maghiară AICI ...

  • Perioada de confirmare este 11-15 septembrie, orele 9-15.
  • In perioda confirmărilor, în cazul în care un candidat renunţă la locul BUGETAT obţinut, pe baza listei descrescătoare a mediilor şi pe baza opţiunilor candidaţilor, deja exprimate, se vor opera modificări; astfel, unii candidaţi mai primesc o şansă de a trece de la o specializare la alta, ambele locuri bugetate, sau de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat, eventual de pe lista de aşteptare pe locul bugetat eliberat.

 

 

ADMITERE LICENŢĂ - sesiunea iulie 2017

REZULTATE FINALE linia română      AICI ...

REZULTATE FINALE linia maghară   AICI ...

Pentru locuri neocupate, după sesiunea IULIE a concursului de admitere 2017, se organizează un NOU concurs, deschis pentru orice candidat. Înscrierea se face la sediul Facultăţii, B-dul 21 Dec. 1989 No. 128, cam. 6, parter, în perioada: 6–9 septembrie 2017, miercuri-vineri: 9–15, sâmbătă: 9–12.

Numărul locurilor disponibile pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2017 AICI ...

 

LISTĂ REDISTRIBUIRI - 27 iulie 2017 AICI ...

  • Confirmarea locului obținut, prin redistribuire, se va face la Secretariatul Facultăţii, în perioada 27-28 iulie 2017, între orele 9.00-15.00.

  • Candidaţiii care au confirmat, în prima faza (24-26 iulie 2017), un loc bugetat, deci au depus dosarul cu diploma de bacalaureat în original, la Secretariat, noul loc bugetat, obtinut prin redistribuire, poate fi confirmat şi telefonic.

REZULTATE CANDIDAŢI ETNICI ROMÂNI   AICI ...

REZULTATE - FAZA I - SESIUNEA IULIE 2017

SOCIOLOGIE

RESURSE UMANE

ANTROPOLOGIE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  • CONFIRMAREA LOCURILOR SAU DEPUNEREA CERERILOR DE REDISTRIBUIRE SE POATE FACE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII ÎN PERIOADA 24-26 IULIE 2017, ORELE 9–15.

  • Oricare candidat, inclusiv cei aflaţi pe listele în aşteptare, poate participa la faza următoare a concursului de admitere, completând, la sediul facultăţii o cerere (CERERE DE REDISTRIBUIRE), până la data de 26 iulie 2017. Opţiunile din această cerere pot să difere faţă de opţiunile de la înscriere. Dacă un candidat se află după prima fază pe un loc cu taxă şi doreşte redistribuire, opţiunea pentru loc bugetat NU presupune ocuparea locului cu taxă (implicit plata primei rate din taxa de şcolarizare), acest loc fiind garantat în cazul că nu trece pe un loc bugetat.

  • După terminarea perioadei de primire a cererilor de redistribuire (26 iulie 2017) se trece la procesarea acestora şi la sortarea candidaţilor pe locurile rămase disponibile, după confirmarea locurilor. În data de 27 iulie 2017, se vor afişa rezultatele după redistribuire, la avizierul facultăţii şi pe site-ul facultăţii. Candidaţii admişi trebuie să confirme locul obţinut prin concurs în perioada 27-28 iulie 2017; depunerea listelor finale la Rectoratul Universității, în ziua de 31 iulie 2017 care este și data încheierii concursului de admitere.

  • După sesiunea de toamnă a examenul de bacalaureat,  se organizează un nou concurs de admitere, deschis pentru orice candidat. Înscrierile au loc între 6–9 septembrie 2017. Rezultatele acestui concurs se afişează la sediul Facultăţii, în 11 septembrie 2017, confirmarea locurilor putându-se face, în perioada 11-15 septembrie 2017.


LISTA CANDIDA
ŢILOR Î
NSCRISI AICI ...

 
ADMITERE MASTER 2017 - sesiunea septembrie 2017

REZULTATE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 AICI ...

CONFIRMAREA LOCURILOR SE FACE ÎN ZILELE: 12-14 SEPTEMBRIE 2017, între orele 9.00 - 14.00, prin completarea unei declaratii, la Secretariat (personal sau e-mail)
- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - linia română
- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - linia maghiară
Candidaţii admişi, pe locurile cu taxă, vor plăti prima rată a taxei de şcolarizare - 625 lei, cam 2, parter şi vor prezenta chitanţa la Secretariat

Descarcă DECLARATIA .....

Numărul locurilor disponibile pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2017 AICI ...

 

ADMITERE MASTER 2017 - sesiunea iulie 2017

REZULTATE FINALE AICI ...

Pentru locuri neocupate, după sesiunea IULIE a concursului de admitere 2017, se organizează un NOU concurs. Înscrierea se face la sediul Facultăţii, B-dul 21 Dec. 1989 No. 128, cam. 6, parter, în perioada: 6–9 septembrie 2017, miecuri-vineri: 9–15, sâmbătă: 9–12.

Numărul locurilor disponibile pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2017     AICI ...


REZULTATE - SESIUNEA IULIE 2017 AICI ...

CONFIRMAREA LOCURILOR SE FACE ÎN ZILELE: 25-27 iulie 2017, între orele 9.00 - 14.00, prin completarea unei declaratii, la Secretariat (personal sau e-mail)
- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - linia română
- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - linia maghiară
Candidaţii admişi, pe locurile cu taxă, vor plăti prima rată a taxei de şcolarizare - 625 lei, cam 2, parter şi vor prezenta chitanţa la Secretariat

Descarcă DECLARATIA .....

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 10:06