Home Concurs de Sociologie - Antropologie “Venczel József”
Concurs Sociologie și Antropologie “Venczel József” PDF Print E-mail

CONCURSUL DE SOCIOLOGIE ȘI ANTROPOLOGIE ”VENCZEL JÓZSEF”

Ediția 2017

  

Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, din ciclul liceal.

 

Înscrieri prin e-mail, la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Termen limită înscriere: 1 APRILIE 2017

Fișă de înscriere AICI ...

 

Subiectul mesajului: “Venczel J. verseny”

Organizator: Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în limba maghiară

 

 

Concursul de sociologie și antropologie Venczel József”

Concursul este organizat de către Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în limba maghiară a Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității Babeș-Bolyai în memoria regretatului profesor și cercetător Venczel József, care a contribuit la dezvoltarea instituțională a sociologiei și a cercetării sociale în centrul universitar clujean.

Tematica: sociologie și antropologie socială

Obiective: concursul încurajează elevii să abordeze teme variate, relevante pentru societatea contemporană, într-o manieră originală, dar documentată și coerent argumentată. Scopul nu este testarea unor cunoștințe, ci stimularea interesului pentru cunoașterea antropologică și sociologică și dezvoltarea abilităților de documentare autonomă, argumentare și gândire critică. Prin urmare, manualele de liceu pentru disciplina Sociologie constituie doar un reper general, facultativ, alături de alte lecturi recomandate pe site-ul concursului de pe pagina facultății. Eseul trebuie sa fie scrisă în limba maghiară.

Participare: concursul este deschis în mod gratuit tuturor elevilor din clasele a XI-a și a XII-a din ciclul liceal și se desfășoară la nivel național, cu deschidere internațională (pentru cunoscătorii limbii maghiare). Concursul se desfășoară în limba maghiară.

Tematica concursului și lecturile recomandate se afișează pe site-ul facultății/departamentului cel târziu în data de 15 ianuarie a anului în curs.

Etapele și probele concursului

Etapa I: concurs de eseuri trimise electronic către comisia de concurs, alături de formularul de înscriere la concurs completat. Data limită de primire: 1 aprilie a anului în curs. Juriul concursului va selecta cele mai bune eseuri (cca 30) prin acordarea calificativului “admis” sau “respins” pentru etapa a II-a a concursului. Rezultatele primei etape vor fi publicate pe site-ul facultății și pe avizier cel târziu în data de 8 aprilie a anului în curs. Toți participanții la concursul de eseuri, indiferent de calificativul obținut, vor primi o adeverință de participare în prima etapă a concursului și materiale informative privind specializările oferite în cadrul Departamentului de Sociologie și ASLM

Etapa II: concurs organizat în incinta clădirii Sociologica, în cursul săptămânii 18-22 aprilie, în două secţiuni separate (daca este nevoie): pentru clasa a XII-a şi clasa a XI-a. Elevii care au ajuns cu succes în această etapă vor răspunde în scris la un set de întrebări privind relevanța socială a temei adresate în eseu și utilitatea demersului antropologic sau sociologic pentru abordarea temei respective. Lucrările scrise vor fi evaluate de către juriu. Fiecare concurent va primi o notă între 1-10 de la fiecare membru al juriului, urmând ca nota finală de concurs să fie media notelor acordate de către membrii juriului. Concurenții care au primit notele cele mai mari vor primii Premiul I, II și III, separat pentru elevii din clasa a XII-a şi clasa a XI-a. Se pot acorda mai multe premii I, II și III, în funcție de prestanța concurenților. Toți concurenții care s-au calificat pentru Etapa a II-a vor primi o Diplomă de participare. Rezultatele concursului se afișează pe site-ul facultății în termen de cel mult trei zile de la data desfășurării acestuia. Diplomele obținute vor fi înmânate elevilor în ziua concursului sau trimise prin poștă în termen de cel mult șapte zile de la deliberarea juriului.

Juriul concursului va fi format din minim trei cadre didactice ale Departamentului de Sociologie și Asistență Socială în limba maghiară, desemnați de către Directorul de Departament în urma consultării colectivului departamentului.

Premii și avantaje la admitere:

- Concurenții. care au obținut Premiul I, Premiul II sau Premiul III la Concurs sunt declarați admiși la specializarea Sociologie și Antropologie (limba maghiară) cu nota de admitere 10 (zece) la sesiunea admiterii din anul în curs, cu condiția să confirme locul obținut prin Concurs în perioada de înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere

- Participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs sunt declarați admiși la specializarea Sociologie și Antropologie (limba maghiară), în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să confirme locul obținut prin concurs în perioada de înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere. Nota de admitere a participanților menționați va fi nota obținută la concurs sau, în cazul în care media de la Bacalaureat (proba întâi la Admitere, vezi http://socasis.ubbcluj.ro) este mai mare, se va lua în considerare aceasta, spre avantajul candidatului.

- Premianții concursului și participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs și au confirmat locul obținut conform art. de mai sus au prioritate pentru locurile bugetate ale specializării Sociologie și Antropologie (limba maghiară față de candidații la Admitere care nu au participat la concurs.

- Participarea la concurs este gratuită.


Elevii cu dizabilități motrice sau senzoriale sunt rugați să informeze organizatorii în timp util despre facilitățile necesare pentru participarea lor la concurs.

Înscrierea se realizează prin e-mail, la adresa: et@socasis.ubbcluj.ro

În subiectul mesajului, concurenții sunt rugați să indice: “Venczel J. verseny

Fișa de înscriere completată și eseul se trimit ca fișiere text (Word) atașate, denumite în felul urmator:

Nume elev.Prenume elev.Essze

Nume elev.Prenume elev.Urlap

  

Last Updated on Friday, 16 December 2016 14:55